Fakulta umění v Ústí nad Labem oživila industriální objekt

Industriální objekty neožívají jen v Ostravě. Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem na sklonku roku 2013 zahájila provoz kulturní fabriky Armaturka, která je přímo napojena na provoz fakulty. Její program tvoří studenti a absolventi, čímž získávají cennou možnost uvést své umění do praxe, a naopak pro veřejnost se otevírá svěží prostor pro objevování mladého současného umění.
Prostory bývalé tovární budovy Severočeské armaturky z přelomu devatenáctého a dvacátého už od roku 2009 obývá Galerie Emila Filly a studentská Malá galerie, v roce 2012 přibyl Inkubátor Předlice. Nově zde funguje Galerie Pro design, věnovaná grafickému a produktovému designu, módě, sklu a šperku, Lektorské centrum s vlastní výtvarnou dílnou, a experimentální prostory Kabina a T.I.T.L.E., určené pro tematické workshopy. Nově sdružené instituce pod hlavičkou fabriky Armaturka vytváří zázemí 1400m2 pro galerie, rezidenční ateliéry, kreativní inkubátor, experimenty, workshopy, přednášky a koncerty.
Centrum podobného rozsahu u nás doposud vzniklo pouze v hlavním městě. Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory má vlastní hudební, divadelní a výtvarnou dramaturgii doplněnou o rezidenční program českých i zahraničních umělců a pořádání různých happeningů a workshopů. Ani zde se však nejedná o živé spojení mezi školou a prostorem pro veřejnost. V tomto smyslu patří ústecká Armaturka mezi české průkopníky.
Nápad vytvořit centrum Armaturka jako jednu instituci pochází z Fakulty umění a designu, především od jejího děkana Michala Kolečka. Její současnou podobu pak formoval kolektiv umělců, designérů a teoretiků, absolventů a studentů fakulty, kteří se na aktivitách v budově podíleli již dříve. Centrum funguje od pondělí do pátku od deseti dopoledne do šesti večer, v sobotu pak od jedné do pěti odpoledne. Každé úterý je od dvou do sedmi hodin otevřena kavárna, kde si zájemci mohou přečíst, koupit či vypůjčit knihy z edice FUD UJEP a Levitující knihovny a časopisy o umění.

 

Zdroj: http://kulturissimo.czA/index.php?armaturka&detail=1800

armaturka