Fenomén Sitte a jeho přívozská realizace – křest naučné cedule, vycházka a křest podzimního čísla Krásné Ostravy

Srdečně vás zveme na křest naučné cedule a bulletinu Krásná Ostrava, komentovanou procházku s historiky Romanou Rosovou a Martinem Strakošem ve čtvrtek 23. 9. od 18:00. Sraz na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze.

Přívozské náměstí je unikátní urbanistickou realizací vídeňského tvůrce Camilla Sitteho, který stvořil velkoryse pojatý projekt v podstatě nového centra, spojující architekturu s dokonalým výtvarným řemeslem. Zástavbu rozčlenil do bloků v kosočtverci s přeponou v podobě Nádražní ulice. Kolmo k ní připojil obdélné náměstí, do něhož ústí turbínovitě zakřivené ulice s průhledy na jednotlivé architektonické dominanty. Realizoval zde tak vlastní ideje, jež popsal v objevné a dodnes velmi aktuální knize Stavba měst podle uměleckých zásad (1889). Na začátku procházky pokřtíme naučnou ceduli věnovanou tomuto mimořádnému tvůrci a přívozské realizaci a zároveň zářijové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Za ochotu při přípravě naučné cedule děkujeme Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Národnímu divadlu moravskoslezskému a Statutárnímu městu Ostrava.