Festival Archikultura opět v Ostravě

První akcí 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2017 v Ostravě bude zahájení dvojvýstavy Reinharda Roye, významného německého výtvarníka, které se uskuteční ve Výstavní síni Sokolská 26 už v pondělí 10. dubna 2017 v 17 hodin za osobní účasti autora. Slavnostní zahájení festivalu se pak uskuteční následující den, v úterý 11. dubna 2017, v prostorách ostravského Domu umění. Pozoruhodná řešení veřejných prostor a budov návštěvníkům přiblíží svojí výstavou a přednáškou thaiwanský architekt Huang Sheng-Yuan působící ve stotisícovém městě Yilan, který si originalitou svých realizací získal pozornost nejen na Th aj-wanu, ale i daleko mimo něj. V menším sále Domu umění připravil Kabinet architektury, ve spolupráci s Aalto Museum v Helsinkách, instalaci, která připomene život a dílo Alvara Aalta, světové legendy moderní architektury. Návštěvníci zde spatří vůbec poprvé téma věnované jedné méně známé, ale zásadní epizodě v jeho tvorbě. Tímto výstavním počinem se Ostrava připojí k městům a institucím ve světě, které si připomenou 40. výročí úmrtí tohoto velikána, a Ostrava se tak ocitne ve vybrané společnosti a přispěje významně ke svému zviditelnění v celoevropském kontextu. Kromě umělců z Thaj-wanu, Finska a Německa se slavnostního zahájení festivalu zúčastní také hosté z Chorvatska, Maďarska, Polska a Slovenska. Výstavy a doprovodné akce zařazené do tohoto ročníku festivalu zazní široce pojímanou architektonickou tematikou nejen v Ostravě a jejím okolí, ale i v Brně a Praze, také na několika místech sousedního Polska, na Slovensku, a v neposlední řadě v Budapešti, anebo v nizozemském Delft. Festival pořádá spolek Kabinet architektury a záštitu opětovně převzala Petra Bernfeldová, starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.