Festival Kukačka bude opět „okupovat“ ostravský veřejný prostor

Ústředním tématem 5. ročníku festivalu   umění ve veřejném prostoru Kukačka, který se letos v Ostravě koná od 14. října do 16. listopadu,   jsou „Nemísta a prázdné prostory“. V intencích úvah francouzského sociologa Marca Augé jsou „nemísty“ rozuměny především takové prostory, jimž se nedostává žádného symbolického vyjádření, identity, vztahů či historie. Při pohledu na dnešní letiště, nádražní haly, obchodní centra, parkoviště, dálnice, benzínové pumpy, anonymní hotelové pokoje či veřejnou dopravu se zdá, že tato (ne)místa si nikdy v dějinách neosobovala tolik prostoru jako v současnosti. Nemísta potírají veškeré odlišnosti. Po návštěvníkovi nevyžadují žádné speciální znalosti a činí jeho úkony z větší míry automatizovanými, bez hlubšího prožitku. Odlišnosti a autenticita, však z dnešního veřejného prostoru nemizí jen tím, že jsou potlačovány (jako je tomu v případě nemíst). Lze je také učinit neviditelnými, či přesněji, lze zabránit tomu, aby byly patrné. V tomto jsou velice úspěšné tzv. „prázdné prostory“, jež jsou podle Jerzyho Kociatkiewicze a Moniky Kosterové, místy, jimž není přisuzován žádný význam. Mohou to být městské slamy, stejně jako rumiště, skládky či nevyužité parcely. Není nutno oddělit je fyzicky, obehnat je dráty nebo obestavět překážkami. Nejsou to zakázaná místa, ale skutečně prázdné prostory, nevyužitelné kvůli své neviditelnosti. Zykmunt Bauman, jako další autorů, který se tímto fenoménem zabýval, k tomu podotýká: „Jestliže je pocit, že něco má význam, aktem zařazení, porozumění, obnovení údivu a vytváření smyslu, pak do naší zkušenosti prázdných prostor takovýto pocit nepatří. Prázdné prostory jsou totiž především a hlavně prázdny významu.“
Pokud je Ostrava v něčem bohatá – kromě černého uhlí, samozřejmě – tak asi právě ve výskytu „nemíst“ a „prázdných prostorů“. Je přece tím “divným městem bez baroka a souvislostí” jak o ní hovoří Radovan Lipus, nebo dokonce ani městem není, maximálně tak místem, či kusy míst, na kterých se děje „naše pobývání“, jak jí pro změnu vidí ostravský básník Petr Hruška. Ostrava se opakovaně potýká s identitou a ani její současný vývoj nevykazuje významnější konsolidaci. Struktura města, ať už urbanistická či sociální, nadále zůstává značně fragmentovaná a je tak trochu otázka, jestli dosáhne nějakého završení nebo se v nadsázce opět propadne do původního chaosu.

Festivalu se účastní tito autoři: BlackMedia, Lukáš Hájek, H3T, Hynek Chmelař, Klára Horáčková, Patrik Kriššák, Jan Krtička, Martin Kubica, Šárka Mikesková, Libor Novotný, Wendy Oaks (NL), Eliška Perglerová – Iveta Čermáková, Helmut Smits (NL), Petr Szyroki, Tereza Šimková, Petr Švolba, Philip Topolovac (D), Ján Valík – Viktor Fuček (SK), Eliška Vrbová, Dušan Záhoranský, Pavel Zbořil, Jan Zdvořák, Michal Zych.
Zahájení: 14. 10. v 18:00 – budova bývalého Hotelu Palace (Smetanovo náměstí, Ostrava)
Vystoupí: My Name is Ann! (CZ), The Receivers (SK/CZ) + prezentace tvorby zúčastněných autorů

DOPROVODNÝ PROGRAM :
22. 10. v 18:00 Katarína Gatialová: Proč na ulici nevadí prsaté ženy, ale mužská přirození ano? Úvahy o současném public artu
6. 11 v 18:00 Diana Majdáková – Barbora Nácarová: Neviditeľná Štiavnica
12. 11. v 17:00 Denisa Václavová: Místa činu – o umění ve veřejném prostoru

Přednášky se konají v Antikvariátu a klubu Fiducia, Nádražní 30, Ostrava

Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem kukačky obecné. V jeho intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Orientaci v terénu proto usnadňuje webová aplikace poskytující indicie, na základě kterých lze začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu.
Informace o doprovodném programu a lokaci jednotlivých zásahů: www.kukacka.org

IMG_2328.PNG