Festival pro náměstí oživí Náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy

V rámci Česko-německého kulturního jara 2017  po celý duben ožije Náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy. V místě bývalého Německého domu vyroste intervence architekta Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové (MAK!), kterou oživíme nejrůznějšími kulturními akcemi. V pátek 31. 3. bude intervence slavnostně odhalena a můžete se těšit na divadelní výstup inspirovaný historií Německého domu v podání herců Jana Fišara a Tomáše Jirmana, na speciální pojízdný bufetek, výstavu z historie Německého domu ve vitrínách 1-7 Gallery  a další program.  Prostor náměstí si pro svou intervenci architekti Adam Wlazel a Kateřina Vídenová vybrali jak pro jeho velmi silnou historii, tak pro jeho umístění v rámci města – propojení upadajícího hlavního náměstí a pulzujícího chrámu konzumu (starého a nového centra). Kopie podstavce Památníku revolučních bojů lidem umožní novou perspektivu pohledu na stav, účel a historii náměstí – jak ve fyzickém, tak ve filozofickém smyslu slova. Společně s veřejností potom architekti vytvoří pro náměstí nový mobiliář, především lavičky. Po celý duben se můžete do Festivalu pro náměstí aktivně zapojit a intervenci zabydlet svými nápady a vstupy, kulturními výstupy, lamentacemi, čtením, zpěvem, prostě čímkoli, k čemu vás bude intervence inspirovat. Chystá se také odborná plánovací dílna, na které se budou hledat příčiny současného tristního stavu a také východiska a návrhy řešení. Organizátoři a jejich hosté budou s lidmi na náměstí vytvářet lavičky a pocitové mapy, diskutovat o tom, jak by mělo náměstí vypadat a fungovat, bude připomenuta také historie této lokality.
Festival pro náměstí pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Goethe-Institutem, architekty MAK!, Centrem PANT, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, divadlem Komorní scéna Aréna a nakladatelstvím Protimluv.
Za poskytnutí výstavních vitrín a prostor patří poděkování Lukáši Klebercovi a městské galerii PLATO.
Program festivalu:
19. 4 v 18.00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA NÁMĚSTÍM S HISTORIKEM ARCHITEKTURY MARTINEM STRAKOŠEM Sraz v 18.00 na náměstí Dr. E. Beneše u hodin.
20. 4. v 18.00 LITERÁRNÍ VEČER S REVUE PROTIMLUV
Autorské čtení Václava Maxmiliána, Jana Nemčeka a Igora Indrucha v Domě umění – poté se přesuneme na náměstí Dr. E. Beneše. Oba básníci budou číst ze svých prvotin, které vyšly v loňském roce, Igor Indruch bude číst z románu Buď rád. Večerem provází literární historik a kritik Oskar Mainx.
Jan Nemček (nar. 1986, Ostrava-Vítkovice), básník, organizátor. Publikoval např. v literárních časopisech Host, Tvar, Weles, H_aluze, Protimluv (č. 3–4/2011). Jeho básně zazněly v rozhlasovém pořadu Liberatura. Žije a pracuje v Ostravě, kde také na Dole Michal příležitostně pořádá autorská čtení Literární sprcha. Básnicky debutoval sbírkou Proluka (Perplex, 2016).
Václav Maxmilián (nar. 1987, Kroměříž), píše básně a povídky. Poezii a prózu publikoval v Hostu, Tvaru, Welesu, Protimluvu (č. 1/2, 2013, č. 1/2, 2015), Pandoře, na literarni.cz a v řadě sborníků. V Kroměříži pořádá autorská čtení Lovec střelil ptáka. Svoji první básnickou sbírku Meziměstí vydal v nakladatelství Host (2016). Nový připravovaný soubor básní nese název Kosatce. Autor žije a studuje v Brně.
Igor Indruch (nar. 1967, Valašské Meziříčí) napsal generační román Děti mrtvol, který nakonec vyšel v roce 1994 v nakladatelství Votobia. Román Mozkodlab, kde se Indruch snaží pracovat s cizím textem, vyšel v roce 1999. Od roku 1991 do současnosti také přeložil několik knih, např. trilogii Růžové ukřižování od Henryho Millera. V Protimluvu 3–4, 2016 publikoval ukázku z románu Buď rád.
22. 4. 10.00 WORKSHOP – VÝROBA LAVIČEK Výroba mobiliáře do veřejného prostoru pod vedením architektů Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové. Přijďte si sami nebo s dětmi vlastnoručně stlouct lavičku! Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.
22. 4. v 10.00 DĚTSKÝ ATELIÉR NA MOTIVY DĚJIN MÓDNÍHO DOMU OSTRAVICA-TEXTILIA Dětský ateliér povedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček. Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.
23. 4. 14.00–18.00 ODBORNÁ PLÁNOVACÍ DÍLNA O BUDOUCNOSTI NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE Dílnu povedou Ilona Vybíralová, Marek Sivák, Adam Wlazel a Kateřina Vídenová. Pořádáme ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. Koná se v Centru PANT. Vstup z organizačních důvodů pouze na pozvánky, děkujeme za pochopení.
27. 4. ve 14.00 VEŘEJNÁ PLÁNOVACÍ DÍLNA O BUDOUCNOSTI NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠEDílnu pro širokou veřejnost povedou Ilona Vybíralová, Adam Wlazel a Kateřina Vídenová. Součástí bude výstava – výstupy z odborné plánovací dílny o náměstí ve vitrínkách Ostravice-Textilie. Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.
28. 4. ve 14.00 MIMOŘÁDNÉ PŘEDPREMIÉROVÉ ČTENÍ HERCŮ KOMORNÍ SCÉNY ARÉNA Z NOVÉ HRY TOMÁŠE VŮJTKA SMÍŘENÍ Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.
30. 3. – 4. 4. RIXBOX ESPRESSO & FOOD Gastronomická prezentace v rámci Česko-německého kulturního jara 2017. Pojízdné bistro bude umístěno na náměstí Dr. E. Beneše.

 

Akci podpořili:  Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex