Fiducia slaví 20 let a vydává knihu

Antikvariát a klub Fiducia, který patří mezi nejznámější nezávislá kulturní centra Moravskoslezského kraje, vydává k 20. výročí své existence knihu, jež se mimo jiné pokouší zmapovat ostravské kulturní dění v posledních dvou dekádách.

Křest publikace nazvané 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény proběhne v pondělí 3. prosince 2018 v 18.00 hodin ve Fiducii.

Kniha, do níž přispělo 57 autorů, reflektuje nejen dvacet let aktivit klubu, ale je především zamyšlením nad tím, kam a zda se ostravská umělecká scéna i vnímání architektury či veřejného prostoru od roku 1998 do současnosti posunuly. „Nechtěli jsme, aby kniha byla jen oslavou Fiducie, s editory Monikou Horsákovou a Pavlem Hruškou jsme se proto rozhodli, že se v ní pokusíme Fiducii vřadit do širších souvislostí a kontextu kulturně-společenských proměn moravskoslezské metropole v posledních dvaceti letech,“ vysvětluje majitelka Fiducie Ilona Rozehnalová. „Čtenáři zde tedy najdou odborně koncipované eseje věnované ostravskému veřejnému prostoru, architektuře, historii, literatuře, výtvarnému uměni a fotografii, divadlu, filmu i hudbě.“ dodává Ilona Rozehnalová. Autory zmíněných „obzíravých“ textů jsou Martin Strakoš, Vojtěch Vlček, Ondřej Slach, Rostislav Švácha, Milena Vitoulová, Ilona Vybíralová, Martin Jemelka, Petr Šimíček, Jan Malura, Iva Málková, Tomáš Knoflíček, Petr Vaňous, Martin Mikolášek, Josef Moucha, Eva Lenartová, Monika Horsáková a Martin Režný.
Kromě těchto odborně koncipovaných esejů kniha obsahuje i nejrůznější vzpomínky, pozdravy a reflexe lidí, kteří antikvariát a klub na Mlýnské ulici s oblibou a často navštěvují. Najdete mezi nimi například příspěvky Ivana Pinkavy, Jindřicha Štreita, Ivana Binara, Eduarda Ovčáčka, Radovana Lipuse, Michala Zezuly, Kateřiny Ondřejkové, Jiřího Fiedora, Hany Puchové, Jiřího Nekvasila, Tomáše Vůjtka a řady dalších osobností nejen ostravského kulturního a společenského života.
Výpravná kniha obsahuje také velké množství fotografií z akcí, které Antikvariát a klub Fiducia (spolu se spřízněným spolkem Za krásnou Ostravu) během své existence uspořádal. 

Vydání knihy finančně podpořili:
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, tiskárna Printo, MUDr. David Feltl

„Nahlíženo sub specie aeternitatis jeví se dvě desítky let jako směšně malý okamžik (kolik by asi za ony dvě dekády proteklo v mlýnské strouze vody?), z hlediska lidského života však mohou představovat nepominutelné, rozhodné období, jedinečnou etapu smysluplné existence. I na základě osobní zkušenosti se zde odhodlám prohlásit, že pro mnohé z mých přátel a kamarádů – stejně jako asi i pro řadu jiných, mně neznámých lidí – se setkání s Fiducií (Fidunou, Fidučkou či Fidu, jak ji také důvěrně oslovují její sympatizanti) za ony uplynulé roky stalo tak trochu iniciační událostí, která nějakým více či méně zřetelným způsobem ovlivnila jejich další životy.“ (Pavel Hruška, z úvodu knihy 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény)