Fotograf Fedor Gabčan vystaví v Aréně speciální fotografické tisky

Fotograf Fedor Gabčan bude vystavovat v předsálí divadla Komorní scéna Aréna 20 fotografií zpracovaných speciální technikou jako krásný tisk. Vernisáž výstavy se koná 11. února 2015 v 17.00 hodin.

Fedor Gabčan (nar. 1940) je rodákem za slovenských Kút. V letech 1972 – 76 studoval na pražské FAMU fotografii. Poté pracoval jako reportér pro ostravskou ČTK. Jako pedagog působil na Střední umělecké škole v Ostravě, kde zakládal fotografický obor; v současné době přednáší na Fakultě umění Ostravské univerzity obor historická fotografie. V 70.-letech se věnoval dokumentární fotografii a portrétům, později začal fotografovat ostravskou průmyslovou krajinu, fotografie z tohoto období patří k vrcholům jeho tvorby. Od 90.-let se vytváří série aranžovaných aktů a zátiší, které následně převádí do krásných (ušlechtilých) tisků. Historickým technikám se věnuje posledních 15 let, k jeho oblíbeným patří: argentotypie, bromolejotisk, gumotisk v kombinaci s kyanotypií a platinotiskem.

(null)