Fotografie Poruby za druhé světové války na porubské radnici

Porubská radnice připravila výstavu fotografií nazvanou Poruba 1938 –1946. Od zrady ke svobodě. Výstava je k vidění až do  28. května  v Galerii na schodech porubské radnice, vstup je volný. „Fotografie, tiskoviny, úřední dokumenty i vzpomínky tehdejších obyvatel přibližují dobu, kdy byla Poruba obsazena Němci, seznámí návštěvníky s tím, jak probíhaly osvobozovací boje, či s čím se potýkali Porubané po válce,“ uvádí mluvčí porubské Radnice Martin Otipka. „Výstava stručně představí období, kdy byla Poruba zabrána německými vojáky, a ukáže, jaké změny v obci nastaly. Většina panelů je však věnována osvobozování obce a vzpomínkám pamětníků na boje o Porubu nebo na setkání se sovětskými vojáky, a životu, který přišel krátce po osvobození,“ dodává organizátor výstavy Jiří Lexa. Výstavu, kterou uspořádala Letopisecká komise Rady městského obvodu Poruba, mohou zájemci vidět až do 28. května.

Poruba_narodni_hostinec2_1945_resize