Fotoreport Okrášlení hrobu Františka Krále – archiv bulletinu 3/2017

Pozvat zájemce o historii na hřbitov není morbidní, nýbrž oprávněné – nacházejí se tam hroby a hrobky regionálních osobností či vzpomínky na významné události. Na zajímavý hrob narazila při cestě z pohřbu jedna z ostravských knihovnic, Jarmila Burešová. Díky svému studiu čtenářství meziválečné Ostravy se již dříve seznámila při psaní bakalářské práce se jménem František Král (1887–1977), konkrétně ve sborníku Ostrava 5. Knihovna města Ostravy ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu si na konci srpna díky Jarmile Burešové vybrala k okrášlení a připomenutí právě hrob PhDr. Františka Krále. Ve čtvrtek 26. 8. v podvečer několik přátel vzpomenulo 130. výročí jeho narození a 40. výročí jeho úmrtí. Čím Král byl? Středoškolským profesorem, ředitelem ostravských gymnázií a škol, kulturně osvětovým pracovníkem, překladatelem z angličtiny a polštiny, předsedou Česko-polského klubu, místopředsedou Klubu přátel Rumunska, členem Československé společnosti, Česko-americké společnosti, Česko-francouzské společnosti ad., tlumočníkem, podnikovým archivářem Nové huti, odbojářem v době nacistické okupace. To jsou jen základní výčty jeho titulů a funkcí, více se o něm dočtete v článku Jarmily Burešové. … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)