Fotoreport: Okrášlení hrobu Františka Krále

Pozvat zájemce o historii na hřbitov není morbidní, nýbrž oprávněné – nacházejí se tam hroby a hrobky regionálních osobností či vzpomínky na významné události. Na zajímavý hrob narazila při cestě z pohřbu jedna z ostravských knihovnic, Jarmila Burešová. Díky svému studiu čtenářství meziválečné Ostravy se již dříve seznámila při psaní bakalářské práce  se jménem Františka Krále (1887–1977), konkrétně ve sborníku Ostrava 5. Knihovna města Ostravy ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu si na konci srpna díky Jarmile Burešové vybrala k okrášlení a připomenutí právě hrob PhDr. Františka Krále. Ve čtvrtek 26. 8. podvečer několik přátel vzpomenulo 130. výročí jeho narození a 40. výročí jeho úmrtí. Čím Král byl? Středoškolský profesor, ředitel ostravských gymnázií a škol, kulturně osvětový pracovník, překladatel z angličtiny a polštiny, předseda Česko-polského klubu, místopředseda Klubu přátel Rumunska, člen Československé společnosti, Česko-americké společnosti, Česko-francouzské společnosti ad., tlumočník, podnikový archivář Nové huti, odbojář v době nacistické okupace. To jsou jen základní výčty jeho titulů a funkcí, více se o panu Královi dočtete v článku Jarmily Burešové v bulletinu Krásná Ostrava 03/2017, který vyjde v září 2017.

Kromě úpravy hrobu a jeho označení informační tabulí byla při vzpomínkové akci citována studie dr. Krále o kulturně osvětové práci v Ostravě a byl připomenut jeho život, zejména v období mezi světovými válkami. Hrob Františka Krále naleznete na ostravském ústředním hřbitově v blízkosti vstupní brány u krematoria.