Fotoreport: Pět let spolku – výroční schůzka 12. 3. 2016

Zdá se to neskutečné, ale okrašlovací spolek Krásná Ostrava včerejškem vstoupil do svého pětiletého trvání. U příležitosti tohoto veskrze sympatického jubilea se v místě, kde před lety z iniciativy Ilony Rozehnalové vznikl, totiž v Divadelním klubu DJM, sešla skupina jeho členů, aby slavnostně připila na zdraví své činnosti a zároveň pokřtila nově pořízenou kroniku spolku. Může se jevit podivným, že po bohatýrských čtyřech létech nejrůznějších okrašlovacích akcí
ve veřejném prostoru i za zdmi neobyčejných objektů se teprve nyní zrodila touha tyto činnosti pro budoucno zaznamenávati, leč jako všude, i zde bylo více energie na samotný okrašlovací akt, méně již na jeho důslednou archivaci, dokumentaci a komentář. Snad se to brzy změní, neboť úkoly kronikářské byly úspěšně rozdány a první pisatelé již započali s jejich plněním.

Včera se tedy především slavilo (decentně), bilancovalo a ušlechtile debatovalo o spolkových cílech, úspěších a přátelích, kteří se spolkem prošli část jeho dosavadní cesty i o těch, které by bylo milé ke spolupráci pro další období přizvat.
Zaslouženou pozornost na sebe ovšem strhávala úctyhodná, v kůži vázaná kronika, jejíž zářivě bílé listy dosud zdobil pouze dvoustránkový seznam jmen členů spolku, k nimž na místě přibývaly pečlivě perem připisované podpisy přítomných.
Ač počtem nemnozí (viz foto), svým entuziasmem, dobrou náladou a otevřeností učinili členové spolku večer příjemným i pro ostatní návštěvníky klubu, kteří se živě zajímali (u baru, v kuřárně i na toaletě) o jeho činnost a záměry.
Jen houšť a společně ku kráse našeho města!

Jiří Hruška

 

(Fotografie Roman Polášek)