Fotoreportáž z první akce okrašlovacího spolku 21. 5. 2013

Fotografoval Roman Polášek.