Gabriela Pelikánová, Vladimíra Lichovníková | Sjezd moravských bibliofilů v Ostravě v roce 1931 – archiv bulletinu 1/2022

„Náš vděk knize nemůže být nikdy dostatečně slovy vyjádřen. Nuže, vyjadřujme jej činy: uchovejme, pěstujme a povznášejme ve svých srdcích lásku ke knize a svou láskou k ní vraťme knize to, co ona nám dává.“1 Jan Prokeš Vše v životě má nějakou posloupnost a souvislost. Kdyby se v květnu roku 1926 neotevřel v Ostravě Dům umění, pravděpodobně by ani naše město o pět let později nehostilo účastníky 4. sjezdu moravských bibliofilů2 . Stalo se tak na svatodušní svátky 24. května roku 1931 právě v prostorách Domu umění3 . Účast byla enormní, evidováno bylo kolem sto padesáti zájemců, a to nejen z Moravy, ale i z Čech a ze Slovenska. Ostrava v této souvislosti získala jedno velké prvenství – poprvé v historii převzalo patronát nad takovouto akcí přímo město. Důvodem mohl být i samotný fakt, že velkým příznivcem umění, literatury a bibliofilie byl tehdejší starosta města Jan Prokeš (1873–1935), který byl hlavním iniciátorem konání sjezdu právě v Ostravě. Velkého zastánce měl bezesporu i v tehdejším profesoru českého reálného gymnázia Vojtěchu Martínkovi (1887–1960), který byl v té době již aktivním spisovatelem4 a velkou měrou se podílel na rozvoji bibliofilských a exlibristických snah na Ostravsku. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf