Galerie Divadla Antonína Dvořáka představí tvorbu malíře Alese Hudečka

Malíř Aleš Hudeček, který dlouhodobě působí v Ostravě, se divákům Národního divadla moravskoslezského představí výstavou Střepy. Vernisáž výstavy se koná 10. února v 18:00.  Aleš Hudeček je svým životem a tvorbou spojován s Ostravou, přestože pochází z Uherského Hradiště, kde také mezi lety 1987 až 1991 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci. Rozhodující vliv na jeho práci mělo studium v Ostravě na Katedře výtvarné tvorby v malířském ateliéru Daniela Balabána v devadesátých letech minulého století. Po jejím absolvování se Hudeček v Ostravě usadil již nastálo a v současnosti vyučuje malbu na Střední umělecké škole v Ostravě.

„Hudeček je představitelem střední generace umělců, kteří přinášejí zprávu o tom, že klasická malba je stále živá. Hudečkova výtvarná práce nezná radikální proměny, namísto těkání či poryvů je pro ni charakteristické pomalé a jisté zrání. Jeho rukopis se zdá být poměrně stálý, ale jako řeka přináší nové podněty, náměty, pojetí i překvapení. Hudečkova tvorba je ryze výtvarná, zajímá jej čára, plocha, barva a světlo. Podobná slovní vymezení ale nemohou postihnout nezřídka uhrančivou atmosféru, magické světlo a erotickou symboliku umělcových obrazů. Ty musí být především zažity,“ uvádí kurátor výstavy Martin Klimeš.

Mladý malíř je dnes výraznou osobností a jeho tvorba je sledována s patřičným zájmem. A jaké obrazy nabídne Aleš Hudeček návštěvníkům divadla? „Jedná se o úzký výběr maleb z více tematických okruhů, jako jsou figury v interiéru, figury v krajině, krajiny či krajiny s létajícími talíři. Obrazy jsou ale spolu vnitřně provázány formálně či obsahově a bez jisté posloupnosti by nemohly vzniknout. Jde tedy, v přeneseném smyslu slova, o jakési střepy, které ve výsledku dávají konkrétnější kontury, celek. Svou práci vnímám totiž jako ‚nádobu´, kde každá malba, kresba či jiný umělecký počin je určitým zdůvodnitelným střípkem, bez kterého by ve výsledku ‚nádoba´ nefungovala. Důraz jsem kladl na práce, které jsem v Ostravě ještě neprezentoval nebo minimálně. Výběr byl proveden z cyklů maleb Křehká invaze (2011), Koherence (2012), Uhlo Danceři (2013) a Seventies (2014),“ komentuje výstavu Aleš Hudeček.

Výstava bude probíhat od 10. března do 2. května 2014 v Divadle Antonína Dvořáka a bude otevřena vždy hodinu před představením. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. března v 18 hodin.

hudecek-maly-mini-1394028060