Galerie města Ostravy – materiál č. 102, projekt galerie a posudky

Projekt Galerie města Ostravy, Strategie fungování Galerie města Ostravy- autor Ladislav Kesner, rozpočet projektu, důvodová zpráva, návrh umělecké rady a odborné posudky.

 

Ke stažení zde:

Duvodova_zprava_ZM

Priloha_c._1_Strategie_fungovani_GMO_vc._priloh_1_a_2

Priloha_c._2_Rozpocet_GMO

Priloha_c._3_Navrh_slozeni_umelecke_rady

Priloha_c._4_Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_vicelete_dotace

Priloha_c._5_odborna_vyjadreni