Galerie Plato rozjíždí nový cyklus debat a přednášek o umění

Galerie Plato zahajuje nový cyklus Silná(ý) v teorii přednáškou kurátora, teoretika umění a ředitele iniciativy tranzit.cz Víta Havránka. Přednáška se koná 3. 4. 2014.  Sobota 5. 4. bude věnována Miladě Součkové a jejímu textu Hlava umělce, podle něhož je nazván celý diskusní cyklus s umělci. Ve 14 hodin začne čtení kompletního textu (herci Tereza Vilišová a Josef Kaluža, hosté následující debaty), jehož délka je odhadována na tři hodiny – zájemci mohou průběžně přicházet, odcházet a zase se navracet, zapojit se do čtení; texty i drobné občerstvení budou připraveny. Debatu v 17.30 hodin o významu díla se Sylvou Fischerovou, Kristiánem Sudou, Václavem Magidem a Pavlem Sterecem bude moderovat Marek Pokorný. Podrobnosti k těmto akcím najdete níže.

Čtvrtek 3. 4. 2014 v 18 hodin, kavárna v U6 / ZAHÁJENÍ CYKLU SILNÁ(Ý) V TEORII
Série přednášek SILNÁ(Ý) V TEORII seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla. Název programu odkazuje na divadelní komedii poněkud obskurního spisovatele Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na pozvané osobnosti.

Je kurátor reálný mikropolitik? Je kurátorka reálná mikropolitička?
Přednáška Víta Havránka
„V Realpolitice je pravděpodobně nejmarkantněji vidět propast mezi tím, co politik říká (asi se vyhneme spekulaci o vztahu k tomu, co si myslí), a tím, co skutečně dělá. Přičemž Realpolitik by měl být na rozdíl od herce vnímán jako subjekt, který by měl alespoň říkat to, co bude dělat (asi se vyhneme spekulaci o vztahu k tomu, co si myslí). Mým cílem ale nebude analyzovat marasmus Realpolitiky ani současná místa působení idealismu v naší postkomunistické realitě. Cílem bude zkusit se podívat perspektivou reprezentace a agentství na jeden článek institucionálního řetězce umění – kurátory. Kurátoři na sebe berou mimikry reprezentace, ale jsou zároveň výkonnými agenty systému umělecké produkce i institucionalizace. A protože jsem kurátor, budu mluvit a ukazovat to, co jsem jako subjekt i jako reprezentant iniciativy tranzit dělal, dělám a plánuji dělat, a budu se snažit být schizofrenní. Mluvit obecně o této binaritě i konkrétně o uměleckých pracích a výstavách. Mluvit a ukazovat to, co bylo snem, přáním, plánem, pokusem a úmyslem, a mluvit a ukazovat výsledky práce, definovat skepse a budoucí alternativy úniku.“ vh

Kurátor, teoretik umění a organizátor Vít Havránek (1971) je od roku 2002 ředitelem iniciativy na podporu současného umění tranzit.cz. je Předtím pracoval jako kurátor Galerie hlavního města Prahy a Národní galerie v Praze. Více: https://www.facebook.com/events/601480553280057/

———————-

Sobota 5. 4. 2014, dvorana Multifunkční auly Gong / ZAHÁJENÍ DISKUSNÍHO CYKLU HLAVA UMĚLCE
Název série diskusních večerů HLAVA UMĚLCE se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1946, který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.

14.00 – 17.00 hodin
Čtení textu Hlava umělce Milady Součkové
Hlava umělce je vášnivou touhou po románu, jež by dokázala bez fikce, pouhou imaginací propojit paměť jednotlivce a světa. V poválečném Československu mohla vyjít jen mimo oficiální nakladatelství těsně před odjezdem Milady Součkové (1899 –1983) v roce 1946 do Spojených států. Text v plné verzi zazní v podání čerstvé nositelky Ceny Alfreda Radoka, herečky Divadla Petra Bezruče Terezy Vilišové, herce Komorní scény Aréna Josefa Kaluži a hostů debaty, která bude po čtení následovat.

17.30
Debata o významu textu Hlava umělce a jeho vztahu k dnešku
Hosté:
Sylva Fischerová (1963), básnířka, prozaička a filoložka
Václav Magid (1979), umělec, kurátor a teoretik
Pavel Sterec (1985), umělec
Kristián Suda (1946), dramaturg, redaktor, spisovatel a editor knih Milady Součkové
Moderuje: Marek Pokorný (1963), umělecký kritik, kurátor současného výtvarného umění, umělecký manažer PLATO

—————-
Prozaička, básnířka, literární historička Milada Součková (1899-1983) je představitelkou a zakladatelkou intelektuální linie české literatury. Do českého literárního kontextu přinesla netradiční postupy, rozvíjené především v anglosaské literatuře. Byla ovlivněna mj. Pražským lingvistickým kroužkem a především přátelstvím s Romanem Jakobsonem. S Vladislavem Vančurou spolupracovala na prvním díle Obrazů z dějin národa českého. Po válce byla jmenována kulturním atašé při čs. konzulátu v New Yorku, v dubnu 1948 však rezignovala a rozhodla se trvale zůstat v USA. Přednášela českou literaturu a literatury slovanské na univerzitách v Harvardu, v Chicagu a v Berkley.

„Chci vám ukázati Umělce takového, jakým je. Nebudu psát román o hudebníkovi, o malíři, ba ani o spisovateli. Pokusím se ukázat vám nikoli jeho tvář, jeho vous, jeho šat, jeho milenky, nýbrž spíše jeho současné postavení. Neboť to jediné je důležité.“ Milada Součková, Hlava umělce

Hosté čtení a debaty:

Jedna z nejvýraznějších českých hereček Tereza Vilišová, žijící v Ostravě, účinkuje v Divadle Petra Bezruče, brněnské Redutě a Divadle Na zábradlí. Je čerstvou nositelkou Ceny Thálie a Ceny Alfréda Radoka v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon za roli Amy v inscenaci Můj romantický příběh v Divadle Petra Bezruče.

Josef Kaluža patří ke kmenovým hercům Komorní scény Aréna. Můžeme jej vidět v inscenacích Dezertér z Volšan, Krajní meze nebo Hráči.

Básnířka, prozaička a filoložka Sylva Fischerová (1963) nejprve studovala filozofii na Filozofické fakultě a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, posléze vystudovala klasickou filologii na FF UK. V současné době pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK. Věnuje se řecké literatuře, filozofii a náboženství. Její básně i prózy byly přeloženy do celé řady jazyků a otištěny v časopisech a almanaších, dva knižní výbory z básní byly publikovány ve Velké Británii, soubor povídek Zázrak vyšel v překladu do polštiny.

Redaktor, spisovatel a dramaturg ČT a editor knih Milady Součkové Kristián Suda (1946) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze, zabývá se i literární historií, v letech 1996-1997 obdržel Fulbright Research Award v USA a letech 1998-2000 grant Sorosovy nadace Research Support Scheme na studium a vydávání díla Milady Součkové. V nakladatelství Prostor připravuje edici Střed a edici próz Thomase Bernarda. Publikuje knižně, je členem českého Centra P.E.N.

Václav Magid (1979) studoval na AVU v Praze a UK (Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta). Ve své tvorbě zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry. Je redaktorem časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. V letech 2010 a 2013 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU v Praze.

Umělec Pavel Sterec (1985) rozličnými způsoby spojuje performanci, objekt, instalaci, fotografii i další média. Jeho zájem krouží okolo problematiky výzkumu, vědy, muzeí a archívů nebo sociálních struktur. Studoval na FaVU v Brně a AVU v Praze. V současné době je studentem doktorandského programu na UMPRUM. V roce 2011 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Umělecký kritik, kurátor současného výtvarného umění Marek Pokorný (1963) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. V roce 1995 založil Detail – časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Byl kurátorem výstav v Domě pánů z Kunštátu/Dům umění Brno a ředitelem Moravské galerie v Brně.

———————-
Vstup na doprovodné programy je volný.

Jak se do galerie dostanete: http://www.galeriemestaostravy.cz/navsteva-galerie 

 

souckova