Genius loci sadu Milady Horákové – komentovaná procházka

Srdečně vás zveme 10. 6. v 19.00 na komentovanou procházku s Jakubem Ivánkem a Pavlem Hruškou nazvanou Genius loci sadu Milady Horákové. Sraz bude před Domem kultury města Ostravy. Na území dnešního parku se v minulosti nacházel  městský hřbitov, židovský hřbitov a hromadný hrob asi 230 německých civilistů, zavražděných v průběhu května a června 1945. Rovněž zde stála význačná architektonická památka – krematorium od architekta Vlastislava Hofmana z let 1922–1925, které bylo ojedinělou kubistickou stavbou nejen v kontextu Moravské Ostravy. Právě v tomto krematoriu byly spáleny ostatky osob zastřelených gestapem za odbojovou činnost během druhé světové války, oběti bombardování, poválečného běsnění, oběti stalinismu a oběti velkých hornických katastrof. Park je rovněž místem nebývalé koncentrace soch, zejména děl světově uznávaných autorů z Mezinárodních sympozií prostorových forem 1967, 1969 a 1993.  Procházku pořádáme ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia.