Grafickou designérkou roku se stala Petra Dočekalová z Ostravy

V 10. ročníku nejprestižnější soutěže pro české designéry „Czech Grand Design 2015“ získala v kategorii Grafický designer roku spolu se svými kolegy ocenění i Petra Dočekalová, absolventka Oboru vzdělání Grafický design Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace. Ocení získala za autorský podíl na projektu publikace o české typografii „TYPO 9010 – České digitalizované písmo 1990–2010“

Více na:
http://2015.czechgranddesign.cz/index.php?menu_page=124&menu_parent=0&menu_lang=cz&menu_id=133 

design