Historik umění Martin Strakoš bude přednášet o chorobách a léčbě center měst nejen na příkladu Ostravy

Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy – tak se jmenuje přednáška historika umění Martina Strakoše, kterou přednese ve středu 29. dubna od 18:00 v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia.

Vylidňování center měst, jejich nárůst či smršťování, exploatace význačných historických sídel turistickým průmyslem, nárůst dopravního zatížení a úpadek tradiční struktury bydlení, obchodů a služeb představují problémy obecného charakteru v převážné části současných městských sídel. Přednáška se zaměří na mapování toho, jaké zásahy navrhovali architekti, urbanisté a další veřejní představitelé ve prospěch zachování důležité role center měst od počátku 20. století do současnosti. Na příkladech lokálního i evropského kontextu autor doloží různé strategie rozvoje a transformace městských jader v měřítku maloměst i metropolí.

V rámci cyklu Co dál, Ostravo?, který se koná pod záštitou primátora města Ostravy Tomáše Macury.