HRABALOVSKÁ POUŤ PO PŘÍVOZSKÝCH HOSPODÁCH U PŘÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ BOHUMILA HRABALA

Přesně na den stého výročí od narození Bohumila Hrabala  pořádáme Hrabalovskou pouť po přívozských hospodách. Za přívozskými pábiteli, industriálem a pivem s (ne)parádní pěnou vás povedou členové našeho okrašlovacího spolku Pavel Hruška (literární kritik) a Ivan Motýl (vedoucí Tajné krčmy v bílém plášti), kteří pro vás také vybrali několik přiléhavých ukázek z Hrabalova díla, jež se budou číst v hostincích Skaličanka, U Hlubka, U Dlouhých a na Hlavní třídě. Zhruba hodinová pouť, která vyžaduje zdatné a rychlé pijáky piva případně limonád, bude v 19.30 ukončena v Tajné krčmě Rubrum, v níž se bude podávat pivo z Polska, kde je dnes Hrabal mnohem ctěnější než v Česku. A možná nějaké to domácí jídlo, pánbůh ví, asi něco na vitebský způsob…

Sraz v pátek 28. března v 18.00 před mariánským kostelem na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia, galerie Rubrum a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.

VZPOMÍNKA NA HRABALŮV POBYT V OSTRAVĚ:
Bohumil Hrabal v Ostravě mimo jiné pobýval 6. dubna 1984, když se přijel podívat na Hlučnou samotu režírovanou Janem Kačerem na komorní scéně Státního divadla Ostrava, přičemž v Divadelním klubu posléze o představení také řekl: „Proti pražskému představení je patrný posun na východ, směrem až k Vitebsku, směrem k panu Chagallovi, má to jeho krásný aviatický styl, kde se všechno jako by vznáší, kde se propojují jak nebesa, tak i hlubiny…“

BOHUMIL HRABAL O EUCHARISTII (Z knihy Vita nuova)
(…) a můj muž měl dojem že takhle asi vypadají katolická nebesa ta hierarchie nebeská že každý pingl je andělíček a každý výčepák je archanděl Gabriel a andělíčci roznášejí krásná piva ale to nejsou piva to je svatá Eucharistie a takový vedoucí v bílém plášti to je svatý Petr který bdí nad kvalitou jídel a nad řízností piva a můj muž a ostatní pivní hosté a vůbec všichni hosté jsou věřící kteří přišli nikoliv jen na dopolední a odpolední mši ale všichni tady co pijí pivo zaliti sluncem všichni jsou sbor blažených sbor kterého se už netýká ani pobyt v pekle ani pobyt v očistci tady už se zlatými skl enicemi piva sedí všichni ti kteří se dostali do finalových soutěží a všichni tady jsou vyvolení a všichni jsou Beránci Boží a všichni přijímají tělo i krev Páně v podobě řízného piva a něžné smetanové pěny…