I. tisková zpráva – Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě

Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě zveřejnila na internetových stránkách www.cernakostka.cz 16. 6. 2009 výzvu k petici za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004. Během pěti dnů podepsalo petici téměř dva tisíce signatářů.

Na tiskové konferenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 17. 6. 2009 prohlásil hejtman Ing. Jaroslav Palas, že novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle schváleného projektu nelze reálně postavit za méně než dvě miliardy korun. Jak se petiční výbor informoval, je tento údaj dle projektantů v rozporu s finálním rozpočtem. Zpráva prezentovaná hejtmanem Moravskoslezského kraje tedy neodpovídá skutečnosti. Navíc současné vedení Krajského úřadu od svého nástupu do funkcí na podzim loňského roku neiniciovalo žádné jednání s autory vítězného návrhu o dalším možném postupu při realizaci novostavby. Proto je s podivem, že vydává takovéto zprávy. Tyto skutečnosti potvrzují, že naše iniciativa je plně oprávněná a že současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje neřeší otázku výstavby knihovny jako věcný problém a nechce ctít výsledky regulérní architektonické soutěže, a to z jiných, než dosud ventilovaných důvodů.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se tedy obracíme na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, aby zveřejnil rozpočtové náklady finálního projektu a také nejnižší nabídku na výstavbu novostavby knihovny, učiněnou v rámci obchodní soutěže o dodavatele stavby, vyhlášené v srpnu 2008. Na základě toho je možné doložit možnosti financování výstavby nové knihovny podle současného projektu. Jsme přesvědčeni, že zveřejnění nákladů a nejnižší nabídky z minulé obchodní soutěže je v zájmu široké veřejnosti i Krajského úřadu a může to být počátečním krokem v obnoveném procesu jednání o realizaci novostavby knihovny v intencích petičního prohlášení.

Za petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

V Ostravě 21. 6. 2009

http://cernakostka.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=2