Ilona Rozehnalová | Antikvární koutek – archiv bulletinu 1/2017

Nedávno jsem vykoupila zajímavou publikaci Moravská Ostrava – rok ve Velkoněmecké říši (Mährisch-Ostrau – Ein Jahr im Grossdeutschen Reich), kterou vydalo nakladatelství Julia Kittla v Moravské Ostravě v roce 1940. Kniha, napsaná německy, obsahuje velkou řadu dobových fotografií a textů o působení Němců v Ostravě na počátku protektorátu. Historii Ostravy v meziválečném období se podrobně věnuje web www. osvobozeni.ostrava.cz, o okupaci Ostravy v roce 1939 píše: „Vzhledem ke svému významu byla Moravská Ostrava okupována německými vojsky 14. března 1939, tedy ještě o den dříve než zbytek okleštěných českých zemí (obsazení Čech a Moravy proběhlo 15. března 1939), zřejmě z obav, aby se sousední Polsko nerozhodlo Moravskou Ostravu s jejími důležitými podniky anektovat dříve než nacistické Německo. Německé jednotky obsadily všechny důležité úřady a přednostně také strategicky důležité Vítkovické železárny. … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)