Ilona Rozehnalová | Historické centrum potřebuje pomoc, shodují se odborníci i veřejnost – archiv bulletinu 2/2016

Každý, kdo se zajímá o historické centrum Ostravy, si jistě všiml, že v posledním roce se debata o jeho budoucnosti zintenzivnila. Osobně jsme velmi ráda, že jsme se od diskusí, zda vůbec Ostrava má centrum, co je vlastně centrum či zda by nemohlo být jinde, dostali k tomu, že historické centrum je pro Ostravu důležité a potřebuje pomoc. Za poslední rok vzniklo v centru mnoho nejrůznějších obchůdků, kaváren a iniciativ, které se k centru hlásí – do centra se vrátil Festival v ulicích, ostravské divadlo přišlo s kampaní Divadlo je v centru a mnoho institucí centrum aktivně propaguje. Pozitivní je také fakt, že centrum má silnou energii a přitahuje téměř 50 procent ze všech kreativních firem a institucí ve městě.1 Na druhou stranu centrum vykazuje značné problémy (upadající lokality a vznik brownfieldů, krachující obchody). Ve svém článku bych chtěla popsat aktivity, které v letošním roce přinesly aktuální data a výstupy, týkající se současného stavu i potřeb historického centra Ostravy. Lidé v dotazníkovém šetření poukazovali na špatný stav centra O tom, že je historické centrum pro obyvatele zásadní, svědčí nejenom výsledky nejrůznějších mediálních anket, ale také výsledek dotazníkového šetření, které bylo provedeno v březnu 2016 v rámci tvorby nového strategického plánu města Ostravy. Ačkoli se v dotazníku neobjevila žádná otázka týkající stavu historického centra, lidé spontánně reagovali ve volných odpovědích. Vzhledem k tomu, že stav historického centra trápil valnou část respondentů, byl požadavek na oživení centra Ostravy a kritika jeho současného vzhledu zařazena mezi nejdůležitější výstupy šetření (zdroj). … více informací na kros13_2-2016.pdf (krasnaostrava.cz)