Ilona Rozehnalová | Jak bude vypadat městská galerie v Ostravě? – archiv bulletinu 1/2013

To je otázka, kterou si ostravská odborná veřejnost pokládá už několik let a se zvýšenou pozorností přinejmenším od konce loňského roku. Plán města zřídit městskou galerii prostřednictvím zájmového sdružení Trojhalí Karolina se setkal s kritikou jak místních, tak mimoostravských expertů. Od 5. prosince 2012, kdy město schválilo, že městskou galerii bude provozovat sdružení Trojhalí a město bude tuto instituci podporovat částkou cca 10 milionů korun ročně, se udála řada zásadních věcí, které bych chtěla shrnout do několika bodů. 1) Zájmové sdružení Trojhalí Karolina (dále Trojhalí) ve své tiskové zprávě1 ze dne 15. 12. 2012 uvedlo, že do konce dubna budou známa jména umělecké rady vznikající městské galerie. K dnešnímu dni (4. 6. 2013) jména umělecké rady nebyla zveřejněna, nebyla známa ani členům pracovní skupiny města na poslední odborné debatě, která proběhla 20. května 2013 ve Fiducii. 2) Na debatě v Divadle loutek2 v březnu 2013 ředitel Trojhalí Petr Šnejdar sdělil, že projekt bude veřejně prezentován v květnu 2013, což se nestalo. Projekt se bude schvalovat 26. červ- na 2013 (což je za tři týdny od napsání tohoto článku), na případnou diskusi tak nezbude dostatek času. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf