Ilona Rozehnalová | Ostrava má Mapu tří živlů – archiv bulletinu 1/2022

V roce 2021 jsme připravili a vydali Mapu tří živlů, v níž představujeme kromě jiného i řadu badatelských objevů. Mapa tří živlů prezentuje jedny z nejdominantnějších staveb Ostravsko-karvinského revíru (OKR) – tovární komíny, těžní věže a věžové vodojemy. Tyto specifické stavby dosud nebyly v komplexním a plošném měřítku zmapovány, respektive existují jejich seznamy, ale nikoli podrobnější popis na jednom místě. Syntézou těchto stávajících dat a vlastních výzkumů řešitelského týmu vznikla mapa souhrnně představující cenné stavby těžních věží, komínů a vodojemů mnohdy s architektonickou, technologickou, historickou či technickou hodnotou. Součástí jsou aktuální fotografie objektů od fotografa Romana Poláška – některé objekty nejsou veřejně přístupné a bylo potřeba pro jejich fotografování vyřídit speciální povolení. Mapa by měla široké veřejnosti pomoci orientovat se ve stavbách specifického průmyslového dědictví, popularizovat je, poodkrývat jejich hodnoty a podnítit zájem o ně jako o cenné, mnohdy i architektonicky atraktivní průmyslové dominanty oblasti a zvýšit turistický ruch v oblasti Ostravy a regionu. Jde o další aktivitu, navazující na naši snahu zachránit ostravský komín Strakáč. Ačkoli byl cenný komín nakonec zbořen, usilujeme i nadále o osvětu veřejnosti a samosprávy tak, aby nedocházelo ke zbytečným demolicím těchto cenných vertikál. Badatelský tým přišel v řadě případů s novými zjištěními, kterým předcházely měsíce archivního výzkumu. Jednotlivá hesla byla zpracována především na základě studia archivních pramenů a literatury. Veškeré zdroje informací jsou připojeny v tiráži mapy. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf