Ilona Rozehnalová, Tereza Aubrechtová | Řeka Ostravice – co dál? – archiv bulletinu 2/2019

doznala v tomto úseku za poslední roky mnoho změn. V rámci navazujících etap projektu zvaného Humanizace Ostravice se příštích letech chystají další úpravy. Klub Fiducia proto uspořádal na toto téma v  květnu odbornou debatu, v  jejíž první polovině jsme se věnovali obecným otázkám, jak s  řekou v  krajině města pracovat a  jaké jsou současné trendy úprav vodních toků. V  druhé části debaty jsme se zabývali tím, jak k revitalizaci řek na svém území přistupuje město Ostrava a jaké konkrétní úpravy řeku Ostravici v dalších letech čekají. Debatu, která se konala v  rámci festivalu Pestré vrstvy, moderovala Tereza Aubrechtová z Ostravské univerzity. Záznam z debaty najdete zde: https://youtu.be/zMYxEMIvlsQ Mimoostravští hosté panelu v  první části diskutovali zejména o tom, jak se přistupovalo k řekám dříve a jaké jsou současné trendy práce s  řekami ve městech. Zajímavým příkladem je město Praha, které podle vyjádření Jiřího Karneckého (pracuje na odboru životního prostředí magistrátu hl. m. Prahy jako specialista vodních toků) převedlo pod svoji správu veškeré drobné vodní toky na území města. Město díky tomu může snáze rozhodovat o tom, které z nich obnoví a upraví ve prospěch obyvatel Prahy. Revitalizace těchto toků pak Praha částečně financuje z příspěvků na vodné a stočné, a vrací tak částečně přírodě to, co sama poskytuje. Příkladem jedné z mnoha úprav je např. řeka Rokytka v Praze: http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/ rokytka/ … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf