Ilona Rozehnalová | Unikátní komín Strakáč zmizel navždy z mapy Ostravy – archiv bulletinu 3/2019

V sobotu 3. srpna 2019 krátce po půl sedmé ráno byl odstřelen unikátní ostravský komín Strakáč, který se nacházel v  areálu bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud. Ačkoli se spolek Svatý Václav i spolek Fiducia snažily poslední rok o  jeho záchranu, nepodařilo se bohužel majitele komína přesvědčit, aby stavbu zachoval. Na červnovém jednání zastupitelstva města Ostravy jsme požádali město, zda by komín od firmy Vítkovice, a.s., neodkoupilo. Naše žádost nebyla schválena, většina zastupitelů se při hlasování zdržela.Přestože je již komín odstřelen, stále běží rozkladové řízení podané naším spolkem na Ministerstvu kultury ČR. Více než půl roku jsme se snažili ministerstvo přesvědčit, aby prohlásilo komín za památku s odůvodněním, že to doporučuje jeho odborný orgán – Národní památkový ústav. K  dnešnímu dni bohužel rozklad nebyl ukončen, proto bylo při povolování demolice přihlíženo k aktuálnímu rozhodnutí ministerstva o  neprohlášení komína za památku. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf