Ilona Rozehnalová | Z historie jediné ostravské hornické voliéry a tradice chovu harckých kanárů v Přívoze – archiv bulletinu 3/2022

V roce 2021 oslavila Základní organizace chovatelů zpěvných (harckých) kanárů v Ostravě-Přívoze, která se od konce padesátých let stará i o jedinou ostravskou hornickou veřejnou voliéru, 85leté výročí pořádání soutěží harckých zpěvných kanárů. Přinášíme zde vzpomínku jednoho z nejvýznamnějších ostravských chovatelů harckých kanárů a kronikáře přívozské organizace chovatelů těchto atraktivních pěvců Jana Dudy, který se kromě jiného spolu s kolegy dlouhodobě stará právě iojedinou dochovanou hornickou veřejnou voliéru v našem kraji, již dodnes najdete u přívozského náměstí naproti městskému archivu. Zejména díky nezměrnému úsilí a obětavosti ostravských chovatelů kanárků tuto unikátní voliéru přes její pohnutou historii v Přívoze stále máme a můžou se jí kochat jak další a další generace Ostravanů, tak návštěvníci této urbanisticky výjimečné části našeho města. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf