Ilona Vybíralová | Intervence ve veřejném prostoru / Sdílená zkušenost – archiv bulletinu 2/2018

Na začátku dubna 2018 proběhla v Plzni konference „Procesy pokroku v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru“. Cílem konference bylo sdílení zkušeností s občanskými intervencemi ve veřejném prostoru, tzv. placemaking. Pozvaní účastníci konference tvořili průřez mezi iniciátory, úředníky a politiky, majícími s těmito projekty zkušenost. Početné ostravské zastoupení všech tří skupin věrně zrcadlilo znatelný trend zvyšujícího se zájmu o toto téma v Ostravě. Konferenci pořádalo sdružení „Pěstuj prostor“, s několikaletou zkušeností s komunitními projekty. Na základě praxe pořadatele, doplněné o postřehy 30 různých organizací, byla vytvořena hlavní styčná témata problematiky komunitních projektů. Sepsaná témata neměla hranice v konkrétním městě ani prostoru. Jednalo se především o normativy v běžném legislativním přístupu, specifika založení, iniciaci a otázku následné údržby a zodpovědnosti za oživovaná místa. Projekty ve veřejném prostoru vycházející z řad obyvatel občas vnášejí divokost do města, divokost do politiky města. Každý, kdo zkusil aktivně vstoupit do veřejného prostoru a běžnými cestami se pokusil něco změnit, ví, že cesty k výsledku jsou klikaté. O to klikatější, o co víc je na zodpovědných funkcích zastoupen strach (z neznámého, svévolného, spontánního), nepochopení a nezájem. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf