Ilona Vybíralová | Sdílko a oživení veřejného prostoru – archiv bulletinu 4/2016

Veřejný prostor města je obrovským jevištěm se stále novými diváky a měnícími se rekvizitami. Scénář a děj je často tvořen již samotným urbanisticko-architektonickým řešením a prostorovým uspořádáním prostoru. Kvalitní veřejné prostranství se vyznačuje množstvím lidí, kteří se v místě zastavují, komunikují a tráví svůj volný čas. Idea Sdílka je postavena na využití přirozeného potenciálu veřejného prostranství jako tranzitního a kumulativního místa pro množství lidí. Sdílko Poruba navázalo na tento koncept. Netradiční výstavní expozice složená ze dvou celků velkoobjemových kontejnerů byla umístěna na vydlážděnou plochu ve středu osového bulváru Hlavní třídy, v blízkosti kruhového objezdu. Tento vydlážděný prostor v minulosti sloužil pro hromadné akce probíhající před sochou V. I. Lenina. Později zde byl umístěn nerezový prvek venkovní galerie, sloužící jako výstava nejlepších pracovníků výběrového řízení v roce 1983. Prvek galerie i sochy V. I. Lenina byly odstraněny v 90. letech 20 století. Rozsah vydlážděné plochy ale zůstal nezměněn. Po většinu roku postrádá zpevněná plocha své využití a slouží především jako průchozí zóna. Vydlážděná plocha působí nehostinně a při plánovací dílně, která proběhla 8. 9. 2016 v rámci expozice Sdílko, se o ní někteří z přítomných vyjádřili jako o „betonové poušti“. … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)