Ilona Vybíralová | Změny pro náměstí dr. Edvarda Beneše. Jak přistupovat k úpravám veřejných prostorů? – archiv bulletinu 2/2017

Na konci dubna se konala odborná plánovací dílna zaměřená na kvalitu veřejných prostorů v centru města Ostrava. Dílnu pořádal Antikvariát a klub Fiducia a za modelový prostor bylo zvoleno náměstí Dr. Edvarda Beneše. Prostor náměstí a navazujících veřejných prostranství byl, pro svou sérii odlišných procesních a projekčních přístupů, vybrán i jako vhodná platforma pro diskusi nad formou současných projekčních příprav na úpravy veřejných prostorů v centru města. Plánovací dílna na téma Dr. Edvarda Beneše měla od prvopočátku dvě roviny. První z nich bylo získat odpovědi na otázky, jakým směrem by se měla ubírat budoucí programová náplň a podoba náměstí Dr. Edvarda Beneše. Druhou rovinou bylo zjistit, jak procesně a projekčně přistupovat k řešení veřejných prostorů ve městě. Od začátku letošního roku začíná platit nový Strategický plán města Ostrava na období 2017–2030. V tomto plánu je kladem důraz i na kvalitu veřejných prostranství a jejich projektovou přípravu. Součástí rozvoje města by mělo být i větší zapojení občanů do rozhodovacích a plánovacích procesů. Tyto myšlenky lze nalézt hned v několika strategických cílech. STRATEGICKÝ CÍL 2: Oživit historické centrum města Zajistíme péči o historické prostředí. Přilákáme více obyvatel i návštěvníků měst do ulic historického centra za kvalitní architekturou a živou kulturou. STRATEGICKÝ CÍL 5: Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města Cílem je také zapojit občany více do správy města a spolurozhodování a jeho rozvoji. Posílíme odpovědnost lidí za prostředí, ve kterém žijí. STRATEGICKÝ CÍL 6: Kultivovat prostředí pro život všech generací Budeme respektovat principy moderního urbanismu při plánování územního rozvoje města a budovat povědomí, že čistý a bezpečný prostor je společnou prioritou obyvatel. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)