Informace ostravského sdružení Čisté nebe k jeho nové aplikaci „Čistý komín“

Projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl osvětovou metodou upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech. Věříme, že tím, že společně vytvoříme mapu čoudících komínů, se nám podaří zapůsobit na “špindíry-komíny” a motivovat veřejnost ke změně: výměně starého kotle za nový, volbě ekologičtějšího paliva apod. Naším přáním je, aby všechny čoudící komíny a zdroje znečištění postupně přešly na čistější způsob vytápění, tak, že naše děti budou znát v budoucnosti pouze „čistý komín“. Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnostČisté nebe.

 

Mobilní aplikace ke stažení:

Čistý komín na App StoreČistý komín na Google Play

 

Co je cílem projektu?

Čistý komín si klade za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je pouze prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť a jeho výstupy nejsou právně závazné a nemohou být využity v přestupkovém řízení s majitelem objektu.

Iniciátorem projektu je nezisková organizace Čisté nebe, jejímž posláním je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. Již dříve jsme vám přinesli SmogAlarm – mobilní aplikaci určenou pro zjištění aktuálního stavu ovzduší v místě, kde se právě nacházíte.

Metodologie měření tmavosti kouře

V souvislosti s kouřem vycházejícím z komína se bavíme o tzv. přípustné tmavosti kouře. Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína. Laicky řečeno je to tedy barva kouře, která je ještě přípustná. Měření tmavosti kouře se provádí metodou podle Ringelmanna nebo Bacharacha. Metoda podle Ringelmana je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem.

Ringelmannova stupnice

Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Měření tmavosti kouře podle této metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti 150 až 400 m od pozorovaného komína. Ringelmannova stupnice se porovnává s kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. Při měření se provádí postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových intervalech. Délka jednoho odečtu činí 5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře ze třiceti odečtů. Do vyhodnocení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu v trvání nejdéle 30 minut, pokud není v povolení provozu stanoveno jinak. Přípustná tmavost kouře pak odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tmavost kouře není vyšší, nebo jiné barvy, než stupeň 2 Ringelmannovy stupnice.

Zdroj: Metodologie měření tmavosti kouře (Arnika), Takové to domácí topení – problematika lokálních topenišť (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)

 

Podmínky užití

 1. Veškeré zveřejněné fotografie musí být v souladu s §11 na ochranu osobnosti Občanského zákoníku. Zároveň musí být dodrženo také §1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Záznam musí obsahovat fotografii kouřícího komína. Záznam nesmí obsahovat fotografii celé budovy s číslem popisným, vozidla s poznávací značkou či fotografii fyzické osoby/osob ani žádné osobní údaje o těchto osobách.
 3. Veškeré fotografie jsou přidávány na mapu automaticky a jsou v pravidelných intervalech kontrolovány z hlediska nezávadnosti obsahu administrátorem. Pokud je zjištěn závadný obsah na fotografiích, administrátor daný obsah odstraní.
 4. Administrátor posuzuje ve věci závadnosti obsahu následující kritéria:
  • kritéria určena v bodu 1 a 2,
  • kritéria nevhodného obsahu, jak je definuje společnost Google (smluvní podmínky společnosti Google, Zásady obsahu a chování uživatelů), jejíž platformy Google Maps je v rámci Čistého komína využito.
 5. Administrátor neposuzuje jako míru vhodnosti daného záznamu, míru tmavosti kouře. Administrátor neposuzuje, zda byla fotografie jakkoliv upravována či pozměněna. Odpovědnost za obsah fotografií nese osoba, která fotografii vložila. Administrátor si vyhrazuje právo na smazání záznamu bez udání důvodů.
 6. Po přidání záznamu na mapu nelze záznamy upravovat. Pro smazání záznamu je nutné kontaktovat administrátora na e-mailu: info@cistenebe.cz. V e-mailu je nutné uvést: důvod vedoucí ke smazání záznamu a přesnou lokaci záznamu (adresu včetně ulice s číslem popisným).
 7. Záznamy je možné přidávat pouze na území Moravskoslezského kraje.
 8. Veškeré informace o poloze telefonu jsou použity výhradně pro vnitřní funkcionalitu aplikace a nejsou žádným způsobem dále zpracovány či šířeny mimo telefon.
 9. Aplikace není navržena jako nástroj perzekuce, ale jako motivační prvek pro občany ke změně způsobu a zefektivnění vytápění jejich domácností.
 10. Autorem, provozovatelem a administrátorem aplikace je obecně prospěšná společnost Čisté nebe. Použitím aplikace souhlasíte s těmito podmínkami užití.

Zdroj: http://www.cisty-komin.cz/o-projektu.html

image