Iniciativa Vypakuj smog z Ostravska

Právě teď se rozhoduje o tom, jaký vzduch budou lidé na Ostravsku dýchat v dalších pěti letech. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh strategie zlepšování ovzduší pro region Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek. Právníci Frank Bold a zástupci Čistého nebe varují: pokud bude strategie schválena v navrhované verzi beze změn, situace se v dohledné době nezlepší. Do 3. srpna sbírá ministerstvo ke strategii připomínky. Chtěj, aby do ní přidalo účinná opatření. Vypakuj smog.

Jak můžeš vypakovat smog?
Jsou 2 možnosti:

1) Můžeš vyjádřit Ministerstvu životního prostředí svůj postoj. Pod odkazem níže najdeš 7 připomínek, ke kterým se můžeš přes tento web připojit a odeslat je e-mailem ministerstvu.

2) Pokud chceš mít jistotu, že se tvými připomínkami bude ministerstvo zabývat, je nutné poslat je vytištěné a podepsané poštou na adresu MŽP.

Stáhni si soubor, kde stačí jen doplnit svou adresu, a který můžete následně vytis­knout, podepsat a zaslat ho na adresu ministerstva poštou.

Vše najdeš zde:  http://vypakujsmog.cz

Proč se mám zapojit právě teď?
Dýcháme nejšpinavější vzduch v celé České republice a jeden z netoxičtějších v celé Evropě.
Astma a alergickou rýmu má na Ostravsku dvakrát více dětí než ve zbytku republiky. Častěji trpíme dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, máme větší riziko rakoviny plic, nádorů jater, ledvin a další problémy. O hospodářských důsledcích nemluvě.

Na špatnou kvalitu ovzduší na Ostravsku už upozorňuje i Evropská komise a požaduje rychlá a efektivní opatření k nápravě. Pokud Česká republika nepodnikne kroky ke zlepšení kvality ovzduší, hrozí státu žaloba ze strany Evropské komise, která by mohla skončit vysokými sankcemi.

České soudy na počátku tohoto roku uznaly, že stávající stav ovzduší je porušením práva lidí na příznivé prostředí a na ochranu zdraví. Z rozsudku také vyplývá, že by Česká republika měla bezodkladně vydat plány opatření, které tento stav řeší.

Ministerstvo životního prostředí připravuje strategii, kterou má šanci rychle zlepšit životní podmínky lidí a předejít dalším žalobám.

Právníci z Frank Bold a zástupci Čistého nebe se opakovaně snažili svými návrhy a připomínkami, předkládanými zpracovateli i zástupcům ministerstva, přispět k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

Návrh strategie, neboli Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karvi­ná/Frýdek-Místek, však obsahuje opatření, která jsou nedostatečná a v dohledné době nepřinesou zlepšení.

Čisté nebe a Frank Bold se spojili proto, aby dali možnost těm, kterých se to týká, ovlivnit, jaký budeme v příštích pěti letech na Ostravsku dýchat vzduch.

Jak se můžete zapojit?
Můžete vyjádřit Ministerstvu životního prostředí svůj postoj. Připravili jsme pro vás 7 připomínek, k nimž se na tomto webu můžete připojit a odeslat je e-mailem ministerstvu. Po­kud chcete mít jistotu, že se vašimi připomínkami bude ministerstvo zabývat, je nutné poslat je vytištěné a podepsané poštou na adresu MŽP.