Intimní interakce v Galerii města Ostravy

Výstava s názvem v Intimní interakce bude zahájena 28. ledna od 18:00 v Galerii města Ostravy (Multifunkční aula Gong). Představí se na ní řada současných autorů, například Tomáš Císařovský, Sylva Francová, Libuše Jarcovjáková, Jiří Kovanda, Kamila Musilová, Ján Rečo, Melissa Steckbauer, Ivana Štenclová nebo Michaela Thelenová.  Výstava se koná pod hlavičkou Plato – platforma /pro současné umění/ Ostrava. Značka Plato  bude galerii od nynějška provázet jako zastřešující označení aktivit týkajících se současného umění, které umožnilo udělení dlouhodobého grantu města Ostravy.  Kurátorem výstavy je kunsthistorik Ladislav Kesner. Idea připravované výstavy vyvstala podle Kesnera vloni na jaře, kdy s týmem psychiatrů a neurovědců připravoval experimentální studie, které pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech. Smyslem tohoto projektu je podle něj vyzdvihnout pohled na intimitu, intimní komunikaci a afektivní interakce jako součást lidské přirozenosti. Název a zaměření výstavy podle Kesnera odráží skutečnost, že nejvlastnější podstatou intimity je nějaká forma interakce, tedy výměny, sdílení a vzájemnosti fyzické, verbální, duševní s jinou lidskou bytostí, ale také se sebou samým, případně s Bohem, nebo dokonce, v rozšířeném smyslu, s neživým objektem. Shromážděná díla mají zprostředkovat pohled nejen různé polohy těchto interakcí, partnerské, rodičovské, přátelské, pečovatelské, ale i též na různé způsoby jejich zachycení: od dokumentárního po výrazně metaforické. V druhém plánu by pak měly otevírat prostor k dalším reflexím nad tímto fenoménem.

plato02_pozvanka