Iva Málková | Jaromír Šavrda a jubilea – archiv bulletinu 2/2018

Květen 2018 připomenul dvě výrazná výročí spojená s osobností Jaromíra Šavrdy. 2. května 2018 uplynulo 30 let od úmrtí a 25. května 2018 zase 85 let od narození básníka, prozaika, novináře, tvůrce a šiřitele samizdatu, politického vězně a chartisty, který je svázán s prostorem Ostravy. Klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem si tyto skutečnosti připomenuly dnem, který se věnoval událostem, textům a dokumentům, spojeným neodmyslitelně s Jaromírem Šavrdou. Obě výročí upozornila na zdroje, z nichž můžeme čerpat informace a výklady o Šavrdově životě a díle. K doposud publikovaným heslům ve slovnících a encyklopediích (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945–2000, 2001; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II., 2005, 2013; Biografický slovník Slezska a severní Moravy), k dílčím studiím (mj. Urbanec, 1995, Martinek, 2009, Málková 2016), k jedinečnému výukovému materiálu (Paměť kraje. Texty historiků a pracovní listy pro výuku regionálních dějin Moravskoslezského kraje, 2014) přibyla v závěru roku 2017 monografie (Málková, Iva. Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra). Kniha čerpá z pramenných materiálů uložených v Archivu města Ostravy (nezpracovaný osobní fond Jaromíra a Dolores Šavrdových; spisy ze soudních procesů). Představuje zvláště životní cestu Šavrdy – literárního tvůrce od 40. let dvacátého století, kdy jako šestnáctiletý píše pionýrská říkadla, v padesátých a šedesátých letech přidává kriminální příběh, povídkovou knihu v žánru sci-fi a na přelomu let šedesátých a sedmdesátých pak politický thriller. V šedesátých letech se Jaromír Šavrda profiluje jako novinář na stránkách Nové svobody. Jeho angažmá zvláště v obrodném procesu a nesouhlas se vstupem vojsk v Srpnu 1968 znamenají na počátku normalizace vyloučení z veřejného a literárního života. Šavrda reaguje založením samizdatové edice Libri prohibiti a změnou tematiky a výrazu svých básní – dokumentuje historické okamžiky a burcuje k vnímání lidských postojů jako dějinných gest. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf