Iva Mušálková: Kraj zrušil milionovou pokutu majiteli Ostravice-Textilie. MS Deník, 5. 12. 2013

Ostravský magistrát se konečně rozhodl spojit síly vedoucí k záchraně památkově chráněných objektů. Krajský úřad zrušil pokutu ve výši 1,2 milióny korun, kterou vlastníkovi uložil ostravský magistrát. Pokutu udělil letos v létě společnosti Amádeus Real útvar hlavního architekta města. Za to, že se jako vlastník kulturních památek, o ně náležitě nestará. A vlastník se odvolal ke krajskému úřadu. „Krajský úřad Moravskoslezského kraje, coby odvolací orgán, rozhodnutí o uložení pokuty zrušil a řízení zastavil. Uplynula zákonem stanovená lhůta, dokdy lze pokutu za porušení památkového zákona uložit,“ zdůvodnila rozhodnutí krajského úřadu Miroslava Chlebounová z odděleni vnějších a mezinárodních vztahů moravskoslezského krajského úřadu.

Podle památkového zákona lze totiž pokutu uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní orgán dozví, nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti dojde. „První ze lhůt, takzvaná lhůta subjektivní, byla překročena,“ vysvětlila důvod JUDr. Marta Wroblowská, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury krajského úřadu. Společnosti Amádeus Real ale kraj potvrdil, že musí do konce února provést záchovné práce a dostatečně se o chráněné budovy postarat..

Ostravský magistrát prostřednictvím mluvčí Andey Vojkovské rozhodnutí krajského úřadu potvrdil. Nehodlají se zde s ním smířit a připravují opatření. „Nesouhlasíme s uvedenými důvody, a proto jsme podali podnět k přezkumu tohoto pravomocného rozhodnutí,“ uvedla Vojkovská.  Útvar hlavního architekta také včera inicioval schůzku se zástupci petičního výboru, který už řadu měsíců na rychle chátrající památkové chráněné budovy upozorňuje. „Protože se každá ze zúčastněných stran snaží v rámci svých možností o záchranu dané budovy a dosud k setkání a předání informací nedošlo, vnímáme pozitivně, že na naši výzvu reagoval nejen petiční výbor, ale že se schůzky zúčastnil také ředitel Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula,“ dodala mluvčí magistrátu.

 

Zdroj: http://m.denik.cz/moravskoslezsky_denik/c/kraj-zrusil-milionovou-pokutu-majiteli-ostravice-textilie-20131204.html