Ivan Dzido | Havel’s Ostrava – archiv bulletinu 4/2014

Připomínáme si 25 let bez vlády jedné strany. Čtvrt století od zásadní změny politického kurzu našeho státu. Média plnila svou úlohu a tuto velkou událost našich moderních dějin vytrvale připomínala. Kromě zasloužených oslav bychom se však měli také zamyslet nad tím, co se od roku 1989 v naší zemi událo, jak se s nabytou svobodou vypořádáváme a kam směřujeme. Je především úkolem každého jednotlivce se alespoň na chvíli zastavit a obrátit pozornost od mnohdy o poznání zajímavějšího dění veřejného k sobě samému. Jak se konkrétně já stavím k odkazu těch, kteří tehdy „hýbali s dějinami“? Jak nakládám s dědictvím, který nám tady zanechali? Zabývat se takovými hlubokými a složitými otázkami vyžaduje často vůli kriticky nahlédnout do vlastního svědomí a přiznat si i ty okamžiky života, při nichž jsem jako jedinec pochybil. A proto abychom si tento „proces zpovídání“ trvale připomínali, stavíme a odhalujeme sochy, pomníky, busty nebo pamětní desky. Jejich přítomnost je známkou civilizovaného a kulturního národa. Jsou důkazem, že lidé žijící v jejich blízkosti ještě nerezignovali na určité hodnoty, ctí svou historii, své hrdiny i oběti. … více informací na KROS-07-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)