Ivan Dzido | O nás bez nás aneb jak se (ne)dělá územní plán města – archiv bulletinu 2/2013

Mé rodné město. Časté zadání školní slohové práce, u učitelů prvního stupně velice oblíbené, u některých žáků naopak velmi nepopulární. Vstupem do „světa dospělých“ se však odrostlý školák hodnocení svého rodiště nezbaví. Alespoň latentně své okolí vnímá, posuzuje, chválí či kritizuje. Ti uvědomělejší a aktivnější své názory sdělují různými formami těm nejodpovědnějším. Magistrát města a jeho obvodní zastupitelé přebírají v demokratické společnosti roli „učitelů“, naslouchajících svým žákům z řad občanů. Navrhují územní plán města a zvou veřejnost k debatě nad jeho podobou. Vázne–li však komunikace ve výuce, jen těžko lze očekávat příznivé studijní výsledky a vzdělávání jako takové selhává. Stejně jako selhává demokracie. V Ostravě jsme již nějaký čas svědky podobně nezodpovědného vyučování, zatímco sousedé v Olomouci a vzdálenější sousedé za hranicemi jsou ve „vzdělávání“ mnohem úspěšnější. Ostravská odborná veřejnost i řada občanů byla zaskočena, když se 1. srpna projednával návrh nového územního plánu města. Představitelé magistrátu sice měsíc předem vyvěsili na úřední desku vyhlášku o konání veřejného projednávání, avšak žádnou zmínku o něm nepublikovali ani na webu města, ani v novinách Ostravská radnice. O veřejném projednávání a možnosti do návrhu plánu nahlédnout a podat připomínku se tak dozvěděl málokdo. Podnětů a námitek pak do rukou zastupitelů došel jen zlomek. Hlavní architekt města Cyril Vltavský se brání, že informace o veřejném projednávání byly s předstihem zveřejněny jak na úředních tabulích města, tak v elektronické podobě na webu městských obvodů. Dva proti sobě mířící argumenty a osud města stojící někde mimo hru. Tak by se dal popsat nastavší spor o dokument, který v následujících několika letech ovlivní podobu Ostravy. Architekt Vltavský sice prohlásil, že se nynější plán neliší od předchozího ani tak v grafické části, týkající se rozmístění zastavitelných ploch, nýbrž v části textové, avšak to nemění nic na předpokladu, že by i textová úprava měla být odpovědně předložena oku veřejnosti. To, oč tu běží, nicméně není poukázání na viníka, který znemožnil plnohodnotnou debatu o osudu města, nýbrž město samotné. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf