Ivan Motýl | Čechoslav Ostravický – archiv bulletinu 1/2013

Nakladatelství Větrné mlýny připravuje k vydání výbor z ostravské poezie z let 1891 až 2013 s názvem BRIKETA, jehož editorem je publicista a básník Ivan Motýl. Vybrané básně uvedeme také v bulletinu Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu i na webových stránkách spolku. Představovaný autor ČECHOSLAV OSTRAVICKÝ (narozen 1869 ve Frýdku, umírá 1912 v Clevelandu v USA), povoláním kovář či železničář a v USA redaktor krajanského časopisu, napsal mimo jiné sbírky Několik pověstí slezským veršem, Šerem k ránu, Píseň o Ondrášovi a Zpěvy podbeskydské. Ve Frýdku i Ostravě tloukl bídu a věřil v lepší život za Atlantikem. „Doufám v uplatnění svých smělých plánů v kraji opěvované volnosti a svobody,“ prohlásil před odjezdem. Nestalo se a ve Spojených státech nakonec zemřel v úplné chudobě. Literární historik Arne Novák ve svých Dějinách literatury české ve IV. vydání z roku 1939 o osudu básníka jen chladně poznamenal: „Ostravický opustil domov, aby zašel v Americe.“ Báseň Ostravou vyšla ve sbírce Zpěvy podbeskydské, kterou vydal až posmrtně odbor Slezské matice osvěty lidové ve Frýdku v roce 1937. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf