Jak dočasně využít prázdné prostory v Ostravě? Můžete posílat tipy či hledat inspiraci na novém webu Refillova

V Ostravě zeje prázdnotou řada budov. V rámci projektu Refill, je možné tyto prostory oživit a využít k různým účelům. Aby mohlo dočasné užívání prostor začít, v připraveném průzkumu bude město Ostrava na webových stránkách zjišťovat, jaký zájem o tuto novou příležitost má veřejnost i možní poskytovatelé staveb a pozemků.

„Může se jednat o městské i soukromé budovy anebo prostranství na území Ostravy, které jsou dlouhodobě nevyužívány. Chceme tím výzkumem zmapovat možnosti, technický stav a potenciál jejich využitelnosti. Na druhé straně se zaměříme na veřejnost a její ochotu na takovém místě vytvořit společensky, kulturně nebo sociálně prospěšné aktivity, případně se takových akcí účastnit,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dočasné využívání budov se stalo moderním nástrojem pro rozvoj měst. Na rozdíl od běžných komerčních pronájmů má dočasné užívání budov specifická pravidla, nabízí pronájem jen na omezenou dobu, a to i v budovách, které nemusí splňovat běžné standardy pronajímaných prostor. Tento nástroj je zaměřen zejména na kulturní a sociální projekty, kterým pomáhá při rozjezdu. Zároveň vychází vstříc majitelům opuštěných budov, umožňuje zastavit nebo alespoň zpomalit chátrání jejich prostor. Využívání principu je dnes považováno za ekonomický a kulturní přínos pro rozvoj města. V mnohých evropských městech má tento princip více než desetiletou tradici a je běžně dostupnou službou pro občany. Nyní se také Ostrava rozhoduje, zda a jak tento nástroj využít.

„Můžeme se inspirovat zahraničními příklady nebo si najít svou vlastní cestu, jak chátrající a opuštěné budovy a pozemky využít. Abychom mohli uvést projekt dočasného užívání do života, potřebujeme zjistit, jestli by vůbec Ostravané o podobné aktivity ve městě měli zájem. Proto jsme vytvořili webové stránky s průzkumem. Na základě jeho výsledků budeme schopni připravit takovou platformu pro spolupráci s občany a poskytovateli prostor, aby dočasné užívání budov nebo prostranství Ostravanům skutečně vyhovovalo a bylo pro ně užitečné. Jedná se o adresu www.refillova.cz,“ dodává náměstkyně K. Šebestová.

Evropské příklady:

V lotyšské metropoli Riga byla z bývalých skladů v centru města vytvořena kreativní čtvrť SPIKERI, po opravách se místo stalo atraktivnější nejen pro obyvatele Rigy, ale také pro turisty. Kulturní iniciativy zde získaly čas a zázemí pro svůj rozvoj a po ukončení dočasného užívání se přemístily do nových soukromých prostor.

Francouzské město Nantes na čas originálně využilo velkou halu bývalého skladu pro vytvoření projektu KARTING – dočasného hotelu pro start-upy, namontované dřevěné boxy sloužily jako kanceláře pro začínající podnikatele, kteří za sdílený prostor platili nižší nájem.

V polské Poznani vybudovali v bývalé tramvajové vozovně muzeum, na přechodné období 2-3 let byla do depa nastěhována kulturní asociace, která byla více v kontaktu s okolními obyvateli. Z depa vzniklo dějiště mnoha kulturních událostí, což umožňuje dávat o tomto prostoru a jeho kulturním využití vědět ještě před vybudováním muzea.