Jakub Ivánek | Mezinárodní sympozium prostorových forem – archiv bulletinu 3/2017

Mezinárodní sympozium prostorových forem se uskutečnilo v Ostravě v letech 1967 a 1969 jako bienále. Zásadním vzorem pro tuto akci bylo Mezinárodní bienále prostorových forem v polském Elblągu, které se v průmyslovém městě na severu Polska uskutečnilo v letech 1965, 1967 a 1969. Záměrem organizátorů ostravského sympozia bylo vytvořit prostor pro vznik progresivního umění, které by zrcadlilo průmyslový charakter města, a odpovídajícím způsobem tak dotvořilo jeho veřejný prostor. Toho mělo být dosaženo již volbou materiálu, kterým se stal výhradně kov zpracovávaný v halách Vítkovických železáren. Ty se na akci podílely – přenechaly zúčastněným sochařům své prostory i zaměstnance, kteří vytvořili technické zázemí velkolepého projektu. Bienále se zúčastnilo celkem 13 výtvarníků. Byli mezi nimi dva tvůrci z ostravského regionu, kteří již dříve pracovali s kovem jako uměleckým materiálem (Rudolf Valenta, 1967; Otto Cienciala, 1969), pět předních výtvarníků z Československa (Štefan Belohradský, František Štorek a Aleš Veselý, 1967; Karel Nepraš, 1969) a sedm sochařů zahraničních (Janez Boljka z Jugoslávie, Jerzy Jarnuszkiewicz z Polska, Jo Oda z Japonska a Barnabas von Sartory zRakouska, 1967; Nicola Carrino z Itálie, Karl Age Riget z Dánska a Yves Trudeau zKanady, 1969). Stranou nelze ponechat ani projekt zúčastněných architektů (Bronisław Firla, Josef Havlíček a Jan Palkovský, 1967; Radim Ulmann, 1969), který počítal s vytvořením výstavního pavilonu vKomenského sadech, k jehož uskutečnění již nedošlo. Komenského sady se po skončení sympozia staly místem instalace všech vytvořených kovových plastik. … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)