Jakub Ivánek | Ostravské sochy mají jeden rok – archiv bulletinu 4/2016

O zimním slunovratu v prosinci 2016 uběhne rok od chvíle, kdy byla slavnostně spuštěna internetová databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy s názvem Ostravské sochy (www. ostravskesochy.cz). Součástí projektu bylo rovněž vydání tištěné mapy existujících děl v exteriérech města, která může sloužit zájemcům přímo při procházkách za uměním. Ta však za uběhlý rok poněkud zastarala. Proč? Jelikož samotná databáze byla po celý rok průběžně aktualizována – přibývaly nové informace i fotografie. A to nejen stávajících uměleckých děl ve městě, ale i těch, která již zanikla. Připomeňme si v tomto článku některé z nově vybádaných, nalezených, vyfocených a jinak zdokumentovaných děl, ale i další činnosti a události s databází spjaté. Přísun informací o dosud nezkatalogizovaných realizacích pro architekturu Ostravy umožnil předně Zemský archiv v Opavě, kde stále probíhá pořádání archivního fondu Českého fondu výtvarných umění – Dílo –, přes který šly od poloviny 50. do počátku 90. let 20. století téměř všechny umělecké zakázky. Některé akce však zajišťovaly i jiné než ostravské umělecké komise. Údaje o nich proto doplnily informace z podobného fondu v Národním archivu v Praze či pozůstatků dokumentace olomoucké pobočky v Muzeu umění Olomouc. Díky archivním průzkumům se v databázi nově objevily např. reliéfy Anny Klimešové a Vladislava Gajdy pro Kulturní dům Nové huti (dnes Akord) v Zábřehu, dnes již zatřené malby Luboše Syneckého v přednáškovém sále tamtéž, keramické reliéfy Karla a Ctirada Stehlíkových a Idy Vaculkové pro Jihočeskou restauraci v Porubě, již zaniklá dětská hřiště robinsonádního typu ve Výškovicích (od scénografa Václava Kábrta) a v Zábřehu (od scénografa Otakara Schindlera), designově ztvárněný větrací objekt ve Fakultní nemocnici v Porubě od Rudolfa Kouby a kolektivu autorů, někdejší neony objektů Ostravice Textilie (od Jiřího Moravce) a Elektry (od Drahomíra Tůmy), kovový reliéf pro elektrárnu Třebovice od pražských sochařů Karla Kronycha a Jany Laštovkové Bartošové (na místě bylo zjištěno, že dílo již bylo z původního místa odstraněno a je uskladněno, nyní fotograficky těžko zachytitelný objekt byl přesto zdokumentován a doložen fotografií původního umístění) ad. … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)