Jakub Ivánek | Vychází nová, aktualizovaná verze mapy Ostravské sochy – archiv bulletinu 4/2019

V prosinci roku 2015 byla slavnostně spuštěna internetová databáze Ostravské sochy, která dokumentuje všechna umělecká díla v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy. Při této příležitosti vyšla jako doprovodný materiál pro občany města i turisty tzv. do ruky i tištěná verze databáze v podobě mapy, která se omezila na existující díla v exteriérech. Úspěch celého počinu způsobil poměrně rychlé rozebrání této tištěné mapy, jež vyšla v nákladu 1 000 ks. Již ve druhé půlce roku 2018 nebyl k dostání jediný výtisk, a proto se klub Fiducia rozhodl vydat mapu znovu. Od doby prvního vydání se však v uměleckém fondu města udála řada změn. Některá nová díla do ulic města přibyla, jiná bohužel zanikla. Navíc byly zjištěny podstatné informace o řadě dříve autorsky neurčených, či dokonce chybně přiřčených výtvarných objektů. Zatímco internetová databáze dokáže na tyto proměny pružně reagovat, tištěná mapa zůstala ve stavu poznání z konce roku 2015. Proto bylo potřeba vytvořit mapu prakticky novou, třebaže její vydání pochopitelně nazýváme druhým, aktualizovaným. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/KROS27_online.pdf