Jakub Ivánek | Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je – archiv bulletinu 3/2015

Když jsem v loňském prvním čísle bulletinu Krásná Ostrava psal o železobetonové soše Směrník od akademického sochaře Václava Uruby, která od roku 1969 stávala před železničním nádražím v Havířově, ještě nikdo nevěděl, jak celá kauza týkající se tohoto uměleckého díla skončí. Jedno bylo jisté – havířovští zastupitelé sochu ve městě nechtěli, a tak visel její osud na vlásku. Referovat, jak boj o záchranu Směrníku dopadl, se zdá příhodné právě nyní, neboť 17. července 2015 byl nově instalován a slavnostně prezentován v Ostravě. „Sláva vítězství!“ chtělo by se volat – ale jak to s tím vítězstvím vlastně je? Jelikož se v poslední době na tuto záležitost objevují různé pohledy, považuji za vhodné předložit čtenářům kompletní historii sochy a kauzy tak, jak se odehrála. 1969 Směrník vznikl v rámci výstavby železničního nádraží v Havířově, jež bylo projektováno od roku 1964. Krom rozměrné skleněné mozaiky s námětem „Picassovy holubice míru“ od akademického malíře Vladimíra Kopeckého ve vnitřní hale nádraží měla před objektem vzniknout fontána s bronzovou plastikou Rodiny od manželů Jany a Luboše Moravcových. Architekt Josef Hrejsemnou si však prosadil změnu úkolu a zhotovením uměleckého díla pro přednádražní prostor byl pověřen Václav Uruba, který ve 2. polovině 60. let tvořil téměř výhradně betonové plastiky v brutalistním stylu a v budoucnu měl s architektem Hrejsemnou spolupracovat ještě na několika dalších projektech. Jedno ze svých vrcholných děl realizoval právě před havířovským nádražím, jehož skleněné průčelí Směrník skvěle doplnil svou moderní vizáží ze surového betonu i veselým dynamickým ztvárněním proměnlivého objektu rozcestníku/postavičky/kaktusu. 2004 Město Havířov si vyžádalo od někdejší pracovnice Národního památkového ústavu Libuše Dědkové vypracování znaleckého posudku soch v majetku města za účelem jejich ocenění. Dědková tehdy v případě Směrníku poukázala na použití nekvalitního betonu, a z toho plynoucí četné defekty, kterých bude časem přibývat. Restaurování by podle ní mělo mít pouze časově omezený účinek. Hodnotu díla stanovila na 70 tisíc Kč. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)