Jakub Král: Jiří Surůvka – Ostrava, družební město Gotham city!!! Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Zprostředkováváme  text bakalářské práce Jakuba Krále o ostravském umělci a performerovi Jiřím Surůvkovi. Bkalářská práce byla vypracována na Palackého univerzitě v Olomouci.

Jakub Král:

„Jiří Surůvka je na poli nových médií nejpovolanějším ostravským předákem a vyslancem. Ztělesňuje ve svém díle – jak hmotném – jako jsou jeho malby nebo airbrushe, tak duchovním – kterými myslím jeho performance a osobitý naturel, dokonale genia loci svého města, a sice syrovost,údernost, rychlost, jasnost a typickou ironii, absurditu a subverzi. Vlastním osobním nasazením vzal do rukou spravedlnost a prostřednictvím svého Batmana bez milosti
trestá všechna příkoří výsměchem a ironií – pošlapal v podstatě vše, co bylo do té doby svaté. Nebojí se využít žádných společenských tabu a tak na jeho počítačových tiscích vidíme například diktátory Adolfa Hitlera a Josifa Stalina nebo Marca Dutrouxe, známého belgického
pedofilního vraha. Jeho dílo nenechá v žádném případě nikoho klidným – vzbudí úsměv, který však ihned následně vystřídá znejistění a vlastní tázání sebe samého.
Postava malíře, akčního umělce, kurátora ale i pořadatele kulturního života Jiřího Surůvky je tedy celoživotně spjata s moravskoslezským metropolitním městem Ostravou. Ta vždy dávala tamějším umělcům a umění v ní vzniklému velmi silnou tvůrčí oporu a inspiraci, ale zároveň jim bohužel také mnoho možností upírala, a to svým okrajovým postavením. Bezesporu však dala vzniku velmi silné výtvarné scéně, která od počátku devadesátých let obstává v celonárodním, ale i celoevropském rámci.

Postavení Jiřího Surůvky v dějinách současného českého výtvarného umění je zcela nezastupitelné. Byl a dodnes je čelním představitelem nově se vynořující umělecké scény Ostravy první poloviny devadesátých let. Zásadním způsobem ovlivnil podobu umění od devadesátých let po současnost a na Ostravské univerzitě vychoval celou řadu významných mladých výtvarníků. I přes toto všechno však bohužel zůstává na okraji hlubšího zájmu historiků umění o důkladnější teoretické zpracování jeho díla. Prvními teoretiky, kteří si Surůvkovy práce všimli, byli legendární manželé Jana (*1941, Praha) a Jiří (*1940,
Pardubice) Ševčíkovi a ti mu jako první také věnovali důkladnější texty, v nichž vyzdvihli jeho novou formulaci performance1 a zahrnovali ho rovněž na většině svých velkých monografických výstav mapujících současné umění v devadesátých letech. V roce 2011 věnoval ve své knize Obrazy české postmoderny2 esej s názvem „Poznáváte se?“
tvorbě Jiřího Surůvky také Jiří Přibáň (*1967), světoznámý český právník, který v současnosti působí jako profesor na Cardiff Law School na Cardiff Univesity.

Více se dočtete zde:  Jakub_Kral_Jiri_Suruvka_Ostrava_druzebni_mesto_Gotham_Cit

Zdroj: https://theses.cz/id/iz8ep0/Jakub_Kral_Jiri_Suruvka_Ostrava_druzebni_mesto_Gotham_Cit.pdf

ARCHIV