Jakub Vlček | Kubla se vrátil do Ostravy! aneb Ostravské muzeum získalo unikátní pozůstalost ostravského operního pěvce Richarda Kubly – archiv bulletinu 3/2021

Fond hudebně-historické sbírky Ostravského muzea se koncem roku 2020 rozrostl o dokumenty s vazbou na život operního pěvce Richarda Kubly (1890–1964). O této cenné akvizici informoval muzikolog Jakub Vlček v lednu 2021 na portálu Opera+. S laskavým svolením tohoto webu publikujeme jeho článek v mírně upravené podobě.1 Richard Kubla (1890–1964) se narodil v Ostravě, začal zde svou kariéru hudební a divadelně- -ochotnickou, příležitostně zde vystupoval i v dobách své největší slávy a vždy se hrdě hlásil ke svému „šlonzáctví“. Nově získané materiály doplní výrazným způsobem již existující fond, ale význam má nová akvizice i v jiném smyslu. Kublův život je podle muzikologa Viktora Velka z Fakulty umění Ostravské univerzity, který se jeho životem a uměleckou činností dlouhodobě zabývá, dobrým podkladem pro případný filmový scénář. Napsal o Kublovi knihu o 650 stranách, jež vyšla v roce 2021 v Nakladatelství Lidové noviny. Jde o poslední díl jeho trilogie Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien. Od dětství podle něj Kubla projevoval hudební vlohy, vystupoval na veřejnosti jako houslista, zpěvák a ochotnický herec. Po maturitě zamířil do Prahy, avšak více času dopřával operním představením než studiím práv. Studia nedokončil a odjel do Vídně, kde už studovala jeho studentská láska Lída Mašková. Už během lekcí zpěvu u prof. Forsténa vystupoval Kubla ve Štýrském Hradci, nabídku na působení v Metropolitní opeře překazilo vypuknutí 1. světové války. Během ní byl oporou souboru vídeňské Lidové opery, odtud po válce přešel nejprve do Německého divadla v Praze a pak působil až do konce 2. světové války v Národním divadle. Nepočítaně je jeho pohostinských vystoupení na různých scénách doma i v zahraničí, v rozhlase, byl i filmovým hercem, fotbalistou a vášnivým motoristou. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS35-online.pdf