Jan Lenart | Zakázaná halda uprostřed Ostravy je přírodním pokladem – archiv bulletinu 3/2021

Když v roce 2009 dnes již známý krajinářský architekt Daniel Matějka ve své diplomové práci navrhoval zpřístupnění Přívozské haldy pomocí stezek s moderním mobiliářem1 , málokoho by napadlo, že po 12 letech bude jeden z největších a nejkrásnějších ostravských odvalů stále nepřístupný a zcela odříznutý od městotvorných struktur jinak progresivní Ostravy. Přívozská halda nebo také halda Odra2 se vypíná 60 m nad úrovní nivy Ostravice, na které se rozkládá v sousedství ležící centrum města nebo památkově chráněný Přívoz. Halda těsně sousedí nejen s řekou Ostravicí, ale také s největším městským parkem – Komenského sady, od nichž je oddělena čtyřproudou silnicí. Matějka tehdy navrhoval překonat tuto bariéru lávkou, která bude už v parku začínat na vrcholku terénních vln, tedy jakémsi efektním předhůří samotné haldy. Přívozská halda byla vršena na zemědělsky využívaném prostranství mezi tehdy novou tratí Severní dráhy císaře Ferdinanda a štěrkovými náplavy řeky Ostravice. Byla na ni ukládána hlušina zřejmě již z dolu František, založeného v roce 1852 poblíž trati. Společnost Severní dráhy záhy získala důl do svého vlastnictví a v místě zavedla také výrobu koksu. Důl i koksovna byly postupně modernizovány, a vznikl tak jeden z největších a na pohled i nejmonumentálnějších průmyslových komplexů celého Ostravska. Po znárodnění byl název dolu i koksovny změněn na Generál Svoboda, důl se přejmenoval dále v roce 1953 na Vítězný únor a v roce 1990 na Odra. Dolování tady vydrželo z celé Ostravy nejdéle – do roku 1994. Poté byl důl až na několik drobných budov zdemolován. Koksovna Svoboda je stále činným provozem (dnes OKK koksovny, a.s.) a představuje jednu z největších zátěží životního prostředí ve městě. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS35-online.pdf