Jan Sapák | Bachner – archiv bulletinu 4/2021

Slovo Bachner je zvučné, jako když břinkne. Pořád mi rezonuje v uších (a v hlavě samo sebou). Tak jako jméno je i věc, na kterou přešlo od osob, jasná a navýsost charakterní. Bachner je obchodní dům v Ostravě, který se už ve svém původním poslání nečiní. Momentálně je v limbu, slastně podřimující (jen aby to nebyl smrtelně nebezpečný „mikrospánek“). Kdysi to ovšem byl vyhledávaný a rušný obchodní dům, než nastaly události, přivodivší faktické proměny. Ne sice, že by přestal být obchodním domem, ale nejprve změnil provozovatele, následně jméno a sortiment a nakonec utrpěl zásah do vnější „tváře“. Naštěstí ne fatální a nevratný. Bachner je ovšem, a to především, veskrze charakterní stavbou, nepřehlédnutelnou a neopomenutelnou. „Paradoxně“ (?) právě proto, že je jednoduchá. Majestátní ve své nahé kráse a jednoduchosti, kráse a síle jednoduchého tělesa, elementárního předmětu. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf