Jan Šerých v Galerii města Ostravy

Jan Šerých, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, v 90. letech člen umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (spolu s Janem Mančuškou, Tomášem Vaňkem a Josefem Bolfem) bude vystavovat v Galerii města Ostravy. Vernisáž se koná 12. března v 18:00 za účasti autora. Kurátorem výstavy je umělecký manažer galerie Marek Pokorný. Jan Šerých představuje jednoho z nejpodnětnějších tvůrců současného českého umění. Pro jeho tvorbu jecharakteristická minimalistická forma a práce s jazykemgeometrie, znakovými systémy a kódy, za nimiž se často skrývá zpracovaná emocionální zkušenost. V jeho tvorbě se mísí „vysoké“ s „nízkým“, čistá estetika redukovaných forem se sférou popkultury a masmédií, skepse vůči možnostem a smyslu uměleckého díla, zkoumání limitů jazyka či různých způsobů třídění informací s ryze subjektivními impulsy. Analogicky k Sarah Morrisové, Cerithu Wyn Evansovi čiLiamu Gillikovi rozvíjí Jan Šerých zcela osobitě estetické, etické, kritické a subverzivní aspekty abstrakce, jazyka geometrie a procesu převodu znakově zachycených obsahů ze systému do systému prostřednictvím kódů s přímým vztahem k sebereflexi limitů osobní i umělecké výpovědi.

Tato výstava, nazvaná akronymem WYSISWG, představuje pět prací Jana Šerých, které vznikaly v rozmezí několika let a byly porůznu prezentovány na autorských výstavách v kombinaci s obrazy a instalacemi. Její ambicí je najít jiný způsob prezentace Šerýchových videí, které byly obvykle vystavovány v podobě velkoplošných projekcí a byly tedy vnímány především prostřednictvím efemerního světelného pohybu. Rozhodnutí uzavřít je do malé plochy technickýchmonitorů a navést diváka k pohyblivému obrazu pomocí instalace v architektonicky dominantním prostoru by mělo zdůraznit jejich kvality nejen jako konceptuální operace, ale také jako mentálního procesu a zážitku. Diváka by takový způsob prezentace měl přimět, aby se pokusil soustředit aporozumět poezii umělcova konstruktivistického gesta. V intimním dialogu s obrazem a zvukem intenzivněji vyzníautorova skeptická zdrženlivost vůči možnostem sdělení a sdílení, vůči domýšlivé subjektivitě i sebevědomé věcnosti, na nichž si (třeba nechtěně) tak zakládáme.

Zdroj: TZ Galerie města Ostravy

WYSIWYG je akronym (zkratka skládající se z prvních písmen jednotlivých slov) anglické věty „What you see is what youget“, česky „co vidíš, to dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. Nejčastěji se jako WYSIWYG označují některétextové procesory, ve kterých se editovaný text zobrazuje tak, jak bude vytištěn na papír. Kvůli obtížnosti tohoto úkolu dochází ovšem často k drobným chybám, kdy uživatel „nedostane, co vidí“. Příkladem editorů pracujících v režimu WYSIWYG je např. Microsoft Word či OpenOffice.org Writer. Odpůrci WYSIWYG editorů je označují jako editory WYSIWYNG „What you see is what you never get“ – „To, co vidíš je to, co nikdy nedostaneš“. (Zdroj: Wikipedie)

 

Doprovodný program:

Čtvrtek 10. 4. 2014 v 18 hodin / ZAHÁJENÍ CYKLU ODLOŽENÁ PALETA

Program se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.

 

PETR BORKOVEC A ONDŘEJ BUDDEUS

Autorské čtení v návaznosti na výstavu Intimní interakce a WYSIWYG Jana Šerýcha.

Textově hudební performance:

Ondřej Buddeus, Vlado Micenko (kontrabas), Lukáš Kosek (kytara)

Večerem provází básník Petr Hruška.

 

 

Sobota 12. 4. v 10.30 hodin

Rodinná výtvarná dílna

Rodinná výtvarná dílna s  malířkou Katarínou Szányi k výstavě WYSIWYG Jana Šerýcha.

 

Čtvrtek 24. 4. 2014 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka výstavy WYSIWYG s autorem výstavy Janem Šerýchem.

 

 

Čtvrtek 24. 4. 2014 v 18 hodin

DISKUSE S JANEM ŠERÝCHEM​​​​​​

Večer s Janem Šerýchem moderuje Karel Císař – cyklus Hlava umělce.

 

Karel Císař (1972), kurátor, filosof, teoretik umění, zabývající se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie, pedagog VŠUP v Praze.

 

 

Sobota 26. 4. 2014 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka výstavy WYSIWYG s kurátorem výstavy Markem Pokorným.

 

Komentované prohlídky na objednávku

PLATO nabízí skupinám z řad laické i odborné veřejnosti komentované prohlídky po předchozí domluvě. Prohlídky jsou v českém jazyce. Vstup volný.

Rezervace a další informace: plato@plato-ostrava.cz, (+420) 724 955 121

 

Detailní informace o doprovodném programu najdete na webových stránkách www.galeriemestaostravy.cz awww.plato-ostrava.cz.

image