Jarmila Burešová | Ostravské čtenářské spolky a Knihovna města Ostravy pětadevadesátiletá – archiv bulletinu 1/2016

Knihovna města Ostravy si 19. února připomněla již 95 let od svého vzniku. V oblasti kultury je nejdéle působící organizací nepřetržitě poskytující občanům města Ostravy své služby. Byla ustavena na základě zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919. V roce 1921 následovalo další vládní nařízení, které obcím umožnilo převzít již existující spolkové a soukromé knihovny. Předat léta budovaný fond se spolkům moc nechtělo, takže toto nařízení sehrálo významnou roli. České veřejné knihovnictví jako knihovnictví obecní, lidové, konstituované a financované samosprávou nevzniklo náhle se založením Československé republiky v roce 1918, nýbrž se již po několik desetiletí vyvíjelo – v období probouzejícího se národního uvědomování vznikaly zprvu ojediněle české knihovny jako součást spolků a neméně důležitou roli sehrály farní a školní knihovny. Za první veřejně přístupnou českou knihovnu čtenářského spolku bývá označována knihovna ve Zlonicích – již v roce 1817, další byla v roce 1818 knihovna v Radnicích na Rokycansku. V roce 1834 byla založena první známá obecní knihovna v Žebráku. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)